2,5 miljoner pantbrev ska bli elektroniska

Pantbrev på papper som förvaras i banker omvandlas till elektroniskt format i oktober–november. Ändringen kräver inga åtgärder av fastighetsägare eller disponenter.

– Under oktober månad kommer bankerna att skicka elektroniska datamaterial till Lantmäteriverket. På basis av datamaterialet omvandlas de skriftliga pantbrev som innehas av banker till elektroniskt format och efter det kommer varje pantbrev att ha en mottagare antecknad i registret. ”Mottagare” är motsvarigheten till termen innehavare i den skriftliga processen, berättar projektchef Erkki Tapola.

– Banken sköter också makuleringen av det skriftliga pantbrevet, så att det inte längre kan användas som säkerhet, tillägger Tapola.

Pantbrev kan i fortsättningen överföras elektroniskt så att uppgiften om pantbrevets mottagare alltid är tidsenlig. Dessutom går det lätt att hitta pantbrevet, eftersom det finns i Lantmäteriverkets elektroniska lagfarts- och inteckningsregister.

När banken återlämnar pantbrevet till fastighetsägaren, får hen i stället för ett papper en uppgift om att hen har antecknats i registret som mottagare av det elektroniska pantbrevet. Om man vill, kan man kontrollera uppgiften om mottagare i Lantmäteriverkets system på adressen www.kiinteistoasiat.fi.

Förstör inte pantbrev själv

– Skriftliga pantbrev som förvaras hemma eller i bankfack omvandlas inte automatiskt till elektroniskt format. Man ska absolut inte förstöra dessa. De nuvarande pantbreven är fortfarande i kraft och de kan användas som säkerhet för nya lån ända till slutet av år 2019, säger Tapola.

Efter det ska pantbrevet omvandlas till elektroniskt före beviljande av kredit. Du kan låta omvandla pantbrevet genom att skicka både en ansökan och det skriftliga pantbrevet till Lantmäteriverket. Pantbrevet omvandlas till elektroniskt även i samband med ändringar som hänför sig till inteckningar.

Elektroniska pantbrev är säkra

– Det elektroniska formatet är säkert, eftersom pantbrevet inte längre kan tappas bort eller stjälas. Skulle fel part ha antecknats som mottagare av ett elektroniskt pantbrev, lönar det sig att kontakta din egen bank och be dem rätta felet, säger Tapola.

I Finland finns det totalt cirka 3,6 miljoner skriftliga pantbrev. Största delen av dem innehas av banker och resten hos kommuner, statliga verk, disponenter och privatpersoner.

– Fastighetsägaren och disponenten behöver inte göra någonting i detta skede. Uppgifterna på pantbrevet finns alltjämt i behåll, men i fortsättningen i elektronisk form i stället för på papper, betonar Tapola.

Mera information

Lagändring

Projektchef Erkki Tapola, 029 530 1100
Direktör Janne Murtoniemi, 040 710 8862

förnam.efternam@lantmateriverket.fi
 

 

Uusimmat uutiset ja blogit