Hoppa till huvudinnehåll

Adresslassot stängs tills vidare – de insamlade uppgifterna utnyttjas även i fortsättningen

Webbtjänsten Adresslasso är avsedd för registrering av ingångars och åtkomstpunkters positioner. Testningsfasen av tjänsten upphör nu och tjänsten stängs tills vidare. Under året sparade allmänheten och kommunernas representanter tusentals uppgifter om ingångar, åtkomstpunkter och infotavlor i tjänsten. De sparade uppgifterna analyseras nu tillsammans med de myndigheter som använder adressuppgifter. Samtidigt bedöms hur crowdsourcing framöver kan nyttjas som stöd för insamling av uppgifter.

Webbtjänsten Adresslasso öppnades för allmän testning i slutet av år 2019 i syfte att insamla erfarenheter om tjänstens funktionalitet och de uppgifter som insamlats i tjänsten. Orsaken till att uppgiftsinsamling testades som crowdsourcing var att människor själva bäst känner till sin omgivning, dvs. det lönar sig att be om uppgifter om ingångar och åtkomstpunkter av allmänheten.

– Uppgifter om adresser och rutter vid ingångar behövs i många slags verksamhet, och dessa uppgifter finns inte i myndigheternas system. Crowdsourcing är ett nytt arbetssätt i myndighetsverksamhet, och man ville testa det för insamling av uppgifter om ingångars och åtkomstpunkters positioner. Under år 2020 utvecklades tjänsten utifrån responsen, berättar ledande expert Sakeri Savola, ansvarig för utvecklingen av adressdatasystemet.

De värdefulla uppgifterna används även framöver

I Adresslassot producerade allmänheten och kommunernas representanter uppgifter om totalt cirka 6 000 ingångars och åtkomstpunkters positioner samt cirka 900 bilder på infotavlor. Via tjänsten förmedlades också mycket respons om bristfälliga och eventuellt felaktiga adressuppgifter. Savola vill tacka alla som bidragit.
– Det insamlade materialet verkar hålla en hög kvalitet, och exempelvis avsiktligt sabotage har inte upptäckts i tjänsten. Trots att tjänsten nu stängs är avsikten att bevara de insamlade uppgifterna. Myndigheterna och andra parter som behöver exakta adressuppgifter får tillgång till dem, det vill säga de värdefulla uppgifterna ska inte gå förlorade.

De fortsatta planerna för insamlingen av uppgifter om ingångars och åtkomstpunkters positioner diskuteras inkommande år i den strategiska styrgruppen för adressdatasystemet. Framtiden får utvisa om Adresslassot öppnas som Lantmäteriverkets tjänst. Mera information om utvecklingsarbetet finns på webbplatsen www.maanmittauslaitos.fi/sv/adressregistersystem

Ytterligare information ges av Sakeri Savola, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi, tfn +358 50 330 6931

Geodata

Nyheter och artiklar