Ägoreglering minskar antalet traktorkörda kilometer i Sastamala

De första åkerskiftesbytena fastställdes vid en ägoreglering i Sastamala i slutet av juli. Målet med denna ägoreglering är att minska på onödig traktortrafik genom byte av åkerskiften så att jordbrukaren får odla dem som ligger närmare driftcentrum.

Denna ägoreglering är den första söder om Jyväskylä där man utgår från jordbruken. En ägoreglering som utgår från jordbruken är snabbare, mer flexibel och behändig än en traditionell ägoreglering som omfattar ett större område. Behovet av ägobyte utgår från jordbrukarna själva och i processen ingår inga anpassningsåtgärder, exempelvis byggande av nya vägar.

– Jag har kört mellan mina åkrar i Punkalaidun och Vammala sedan år 1981 och det har slitit ner många traktordäck. Denna ägoreglering behövdes verkligen, säger Martti Kuparinen som deltog i ägoregleringen.

Kuparinens gård har just genomgått ett generationsskifte, och Kuparinens son odlar nu jorden för första året. Hans körsträcka kommer att minska med mer än 30 kilometer.

– Detta gynnar alla. De stora maskinerna tar inte längre plats på vägarna, jordbrukarnas bränslekostnader minskar och klimatet tackar också, säger Kuparinen.

Nästa bytesrunda på hösten

Cirka 100 hektar åker får nya ägare under den första bytesrundan. Vid denna ägoreglering är det meningen att genomföra så många bytesrundor som behövs.

– I ägoregleringen deltar cirka 20 jordbrukare, och alla har inte ännu tänkt tanken klart. Då de fastställda bytena utförs en runda i taget, får anda deltagare samtidigt nya idéer till sina regleringar, säger Lantmäteriverkets förrättningsingenjör Reijo Kiviniemi, som utför ägoregleringen i Sastamala.

Vid höstens bytesrunda kommer fokus att ligga på området kring Punkalaidun, men byten i övriga närområden kan också undersökas.

Markbanken ger flexibilitet

I projektet utnyttjas bytesmarker som staten köpt, vilket ökar flexibiliteten då jordbrukarna grubblar över olika alternativ. I Sastamalaområdet fanns jordbrukare som frivilligt ville sluta med sitt jordbruk, och vars marker kunde köpas för att användas i ägoregleringens markbank.

– Denna ägoreglering har startat fint och vi planerar framtiden i god gemensamhetsanda. Jag litar på att vi ännu kan göra många byten som gynnar jordbrukarna och samtidigt hela samhället, avslutar Kiviniemi.

Mera information:

Lantmäteriingenjör (DI) Reijo Kiviniemi, 040 765 2915
Ägoregleringschef Kalle Konttinen, 040 563 6066

fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Uusimmat uutiset ja blogit