Hoppa till huvudinnehåll

Ägoregleringen i Vaunujokilaakso i Sastamala har framskridit till planeringsskedet

I Vaunujokilaakso i Sastamala inleddes en ny ägoregleringsförrättning i början av september. Ägoregleringen är främst inriktad på att minska antalet skiften som jordbrukare har i regionen och på att öka storleken på skiftena. Avsikten är att slutföra planeringsskedet för ägoregleringen under 2022.

Ägoregleringen i Vaunujokilaakso i Sastamala
Bild:
Lantmäteriverket

– I slutet av sommaren ansökte 10 markägare i Vaunujokilaakso om ägoreglering. Ägoregleringsförrättningen föregicks av en omfattande utredning där markägarnas tankar och möjligheterna för ägoreglering i området utreddes, berättar Joel Pulkkinen, förrättningsingenjör vid Lantmäteriverket. 

Ägoregleringen koncentrerar sig i detta skede på den östra sidan av Vaunujoki, och nästan 30 markägare har deltagit i planeringen av ägoregleringen. Även om planer redan gjorts i området, är det dock inte för sent för markägare och jordbrukare att delta i ägoregleringen.

– Markägarna i Vaunujokilaakso har i slutet av november fått de första lägenhetsspecifika förslagen till skiftesplaner, och det kommer att förhandlas närmare om detaljerna i förslagen under vintern, fortsätter Pulkkinen.

En del av områdets markägare har preliminärt varit villiga att avstå från sina åkeräganden, varför de jordbrukare som deltar i ägoregleringen utöver byte av åkerskiften även eventuellt kan tilldelas ytterligare mark. 

Ett år från den föregående ägoregleringen

Lantmäteriverkets senaste ägoreglering i Sastamalaområdet avslutades 2020. I ägoregleringen ingick förutom Sastamala även åkerskiften i Pungalaitio, Vittis och Loimaa. Ägoregleringen i fråga koncentrerade sig främst på att förkorta de enskilda jordbrukarnas långa avstånd mellan olika kommuner till åkerskiften. 

I ägoregleringen deltog omkring 40 markägare och vid regleringen bytte markägarna sinsemellan sammanlagt över 200 hektar åker. Jordbrukarnas skiftesstorlek ökades från cirka 5,5 hektar till mer än 8 hektar och avståndet till driftscentrum förkortades från 8 kilometer till cirka 3 kilometer.

Vad är ägoreglering?

En ägoreglering är en lantmäteriförrättning som reparerar en fastighetsstruktur som splittrats med tiden, så att den motsvarar dagens behov. En förutsättning för ägoreglering är att fördelarna med den är större än kostnaderna och att den medför en väsentlig förbättring av ägornas placering. En ägoreglering kan genomföras om den har ett starkt stöd bland markägarna.

Mer information

Joel Pulkkinen, förrättningsingenjör, 050 475 8172, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi 

Fastigheter
Ägoreglering
Information till medierna

Nyheter och artiklar