Ändring i avbildningen av detaljplanerade områden i fastighetsdatatjänsten

Till kartverktygen AK-knapp har gjorts ändringar. Tidigare sökte AK-knappen bara de registerförande kommunernas detaljplanområden. Nu syns på kartan också de kommunernas eller kommundelarnas detaljplaner som Lantmäteriverket registerför. Stranddetaljplanerna är inte med i materialet.

AK-knappen söker till kartan följande objekt:

  • Detaljplanområde
  • Detaljplan
  • Detaljplan (riktgivande tomtindelning)
  • Detaljplan för fastigheter under markytan

Detaljplanområdena framförs på kartan med ljuslila färg och detaljplaner med mörkare lila. Andra uppgifter om detaljplaner finns inte att få via fastighetsdatatjänsten. Planernas innehåll upprätthålls av kommunerna.

I materialet kan finnas brister. Materialet korrigeras och kompletteras på grund av meddelanden från kommunerna.

Uusimmat uutiset ja blogit