Ändring i benämningen av filer i Datatjänsten (lagfarts- och inteckningsregistret)

I december utförs ett versionsbyte av Datatjänsten (lagfarts- och inteckningsregistret). Vid versionsbytet standardiseras den sista delen av filnamnen i batchkörningar.

För tillfället kan den komprimerade resultatfilen efter en batchkörning av lagfarts-, arrenderätts- och gravat-ionsuppgifter ha ett namn i vilket ingår datum, timmar och minuter för den tidpunkt då filen blev klar, exempelvis Espoo_lainhuudot_muuttuneet_201805040149.zip. Namngivningen kommer att ändras så att timmar och minuter anges i standardformatet '0000', exempelvis Espoo_lainhuudot_muuttuneet_201805040000.zip.

Versionsbytet genomförs 12.12.2018 och ändringen gäller fr.o.m. 13.12.2018.

Webbtjänsternas kundstöd
Lantmäteriverket
Tfn 029 530 1119
verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi
www.lantmateriverket.fi

Uusimmat uutiset ja blogit