Hoppa till huvudinnehåll

Ändringar i autentiseringen i FDS-registerföringen 25.10.2017

Det kommer att ske ändringar i utbudet av stark autentisering i FDSfast-registerföringen. Inom statsförvaltningen tar man centraliserat i bruk Suomi.fi-autentisering.

Suomi.fi-autentiseringen kommer att ersätta både Vetuma- och smartkortsautentiseringen. Dessa faller ur bruk 25.10.2017. Smartkortsautentiseringen kommer i fortsättningen att ske via Suomi.fi-autentiseringen som certifikatkortsautentisering.

Katso-tjänsten kommer att kvarstå som ett alternativt autentiseringssätt tills vidare.

Webbtjänsternas kundstöd
Lantmäteriverket
Tfn 029 530 1119
tietopalvelut@maanmittauslaitos.fi
www.lantmateriverket.fi

Nyheter och artiklar