Hoppa till huvudinnehåll

Ändringar i datatjänsten (fastighetsregistret) 13.2.2018

Fastighetsdatasystemets applikationer genomgår versionsbyte i februari. Ändringarna i datatjänsten (fastighetsregistret) genomförs enligt förhandsmeddelandet. Ändringarna träder i kraft fr.o.m. den 13 februari.

Ändringar

Ändringar kommer att ske i datatjänstens (fastighetsregistret) produkt ”Omfattande uppgifter i fastighetsregistret” i bruk fr.o.m. år 2005). Övriga produkter ändras inte.

 

Uppgifter om ursprungliga mottagare och överlåtare av outbrutna områden kommer inte att visas

Uppgifter om ursprungliga mottagare och överlåtare av outbrutna områden kommer inte att visas på fastighetsregisterutdrag i fortsättningen. Uppgifterna lämnas bort även från datatjänstens produkt Omfattande uppgifter i fastighetsregistret.

I praktiken innebär detta att elementen <alkuperaisetSaajat> och <alkuperaisetLuovuttajat> i elementet <Maaraala> lämnas tomma. Exempel:

<alkuperaisetSaajat/>

<alkuperaisetLuovuttajat/>

Uppgifterna lagras vidare i fastighetsregistret och registerföraren kan granska dem i JAKOkii-förrättningsproduktionsapplikationen och FDSfast-registerföringsapplikationen.

Tidsenliga åtkomst- och ägaruppgifter kan granskas i lagfartsuppgifterna.

Utskriften av värdet för råmärkets konstruktion har korrigerats

Som värde för råmärkets konstruktion har kodvärdet 0 (definition: "Inte definierad") skrivits ut, om råmärket har varit gammalt. För flera råmärken skulle värdet för råmärkets konstruktion dock funnits att tillgå.

Felet har funnits i elementet <rakenne> i elementet <Rajamerkki> sedan år 2005. Felet har korrigerats och i fortsättningen skrivs värdet ut rätt.

Vid behov kan du beställa en avskiljning av hela kommunens material för att korrigera materialet. Resultatfilerna omfattar då även alla andra uppgifter som ingår i produkten.

Tidtabell för versionsbytet

Torsdag 8.2:

  • Filer i datatjänsten bildas på normalt sätt.

Fredag 10.2:

  • Filer i datatjänsten bildas på normalt sätt. Händelser har eventuellt inregistrerats i FDSfast-databasen fram till fredag morgon. Ändringar som görs efter detta i FDSfast-databasen inregistreras tidigast fram till tisdag morgon.

Måndag 12.2:

  • Filer i datatjänsten bildas inte alls.

Tisdag 13.2:

  • Filer i datatjänsten som är i enlighet med den nya applikationsversionen bildas på normalt sätt. Filerna är sannolikt tomma.

Onsdag 14.2:

  • Filer i datatjänsten bildas på normalt sätt. Händelser i FDSfast-databasen har eventuellt redan blivit inregistrerade till onsdag morgon.

I samband med versionsbytet är det viktigt att alla returmeddelanden som anlänt till dataförmedlingskatalogen laddas upp i kronologisk ordning.

Webbtjänsternas kundstöd
Lantmäteriverket
Tfn 029 530 1119
verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi
www.lantmateriverket.fi

Senaste servicemeddelanden