Hoppa till huvudinnehåll

Ändringar i Datatjänsten (lagfarts- och inteckningsregistret) fr.o.m. 22.2.2018

Lagfarts- och inteckningsregistrets informationstjänster uppdateras till en ny version och ändringarna i Datatjänsten (lagfarts- och inteckningsregistret) träder i kraft fr.o.m. den 22 februari 2018.

Denna uppdatering borde inte orsaka avbrott i leveransen av beställningar från Datatjänsten. Det är viktigt att användarna laddar ned alla uppgifter som finns i dataförmedlingskatalogen som vanligt i kronologisk ordning.

Versionsbytet medför ändringar i enlighet med förhandsmeddelandet som skickats tidigare. Dessutom har förfarandet vid skickande av kontaktuppgifter preciserats. 

Schemaändringar

Schemapaket för version 6.0: http://xml.nls.fi/XML/Schema/sovellus/ktjkir/kios-report-api-6.0-src.zip

Datastrukturen TulosteTyyppi (utskriftstyp)

Datastrukturen y:TulosteTyyppi får attributen versio och ympäristö (miljö)

<xs:complexType name="TulosteTyyppi">
<xs:attribute name="tulostuspvm" type="xs:date"/>
<xs:attribute name="rekisteritilannepvm" type="xs:date"/>
<xs:attribute name="versio">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="\d+\.\d+.*"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ymparisto" type="xs:string"/>
</xs:complexType>

Samtidigt ändras även produkten Yhteystiedot (kontaktuppgifter) så att även den ärver rotelementet från strukturen TulosteTyyppi för att attributen för alla produkter ska bli definierade samtidigt.

Definitionen MuistutusasiaTyyppi

I namnrymden trra bearbetas definitionen MuistutusasiaTyyppi. Den får en ny parameter luovutuskirjanpvm (datum för överlåtelsehandling):

<xs:complexType name="MuistutusasiaTyyppi">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="y:AsiaTyyppi">
<xs:sequence>
[...]
<xs:element name="muistutuslaji" type="xs:string"/>
<xs:element name="muistutusluokka" type="xs:string"/>
<xs:element name="paattymispvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
<xs:element name="luovutuskirjanpvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
<xs:element name="tapahtumapvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
<xs:element name="hankenumero" type="xs:string" minOccurs="0"/>
[...]
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

Ett nytt eayh-schema

Ett nytt eayh-schema genomförs som är identiskt med söktjänsternas schema Yhteystiedot, men i namnrymden eräajo (batchkörning):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:eayh="http://xml.nls.fi/ktjkir/eraajo/yhteystiedot/2018/02/01" xmlns:tryh="http://xml.nls.fi/ktjkir/yhteystiedot/2018/02/01" xmlns:y="http://xml.nls.fi/ktjkir/yhteinen/2018/02/01" targetNamespace="http://xml.nls.fi/ktjkir/eraajo/yhteystiedot/2018/02/01" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:import namespace="http://xml.nls.fi/ktjkir/yhteystiedot/2018/02/01" schemaLocation="../../../../../api/yhteystiedot/2018/02/01/Yhteystiedot.xsd"/>
<xs:import namespace="http://xml.nls.fi/ktjkir/yhteinen/2018/02/01" schemaLocation="../../../../../api/yhteiset/2018/02/01/YhteisetTietorakenteet.xsd"/>
<xs:element name="Yhteystiedot" type="eayh:YhteystiedotTyyppi"/>
<xs:complexType name="YhteystiedotTyyppi">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="y:TulosteTyyppi">
<xs:sequence>
<xs:group ref="tryh:YhteystiedotRyhma"/>
<xs:element ref="y:metatiedot" minOccurs="0"/>
<xs:sequence minOccurs="0">
<xs:element ref="y:virhe" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:schema>

Standardförklaring för anmärkningstyp (muistutuslaji)

Anmärkningstypens standardförklaring ändras så att ett språkattribut kieli kan definieras för den:

<xs:complexType name="MuistutusasiaTyyppi">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="y:AsiaTyyppi">
<xs:sequence>
<xs:element name="muistutuslaji" type="xs:string"/>
<xs:element name="muistutusluokka" type="xs:string"/>
[...]
<xs:element name="sisaltoselite" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Muistutuksen sisältöselite voi muodostua automaattisesti muistutuslajin perusteella tai viranomaisen käsin lisäämänä. Jos muistutuksella on sekä automaattinen että käsin lisätty selite, selitteet .</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="xs:string">
<xs:attribute name="kieli" type="xs:string"/>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
[...]
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

Alla schemafiler

I respektive schema ändras namnrymdens datum till 2018/02/01.

 

Ändringar i kodgrupper

Den nuvarande anmärkningstypen VA0903 Rådighetsbegränsning som avser sökandens förvärv delas upp i två koder enligt följande:

  • VA0903 = Hakijan saantoon liittyvä vallintarajoitus koskien edelleen luovutusta rakentamattomana / Rådighetsbegränsning som avser sökandens förvärv och som inskränker dennes rätt att överlåta obebyggt
  • Ny kod VA0905: Hakijan saantoon liittyvä vallintarajoitus koskien edelleen luovutusta / Rådighetsbegränsning som avser sökandens förvärv och som inskränker dennes rätt att överlåta

 

Applikationsändringar 

Ny typ av överlåtelseförbud

Om man i en persons uppgifter har lagrat ett förbud mot överlåtelse av kontaktuppgifter, skrivs personens adress inte ut på någon informationstjänstprodukt. Om föremålet har andra ägare/arrendetagare, skrivs inte deras kontaktuppgifter ut heller.

Ändringar i anmärkningstyper (gravationsbevis/resultatstruktur för gravationsuppgifter)

I anmärkningstyperna nedan skrivs eventuellt överlåtelsehandlingsdatum ut:

  • VA0901 Änkans besittningsrätt
  • VA0902 Nyttjanderätt som baserar sig på testamente
  • VA0903 Rådighetsbegränsning som avser sökandens förvärv och som inskränker dennes rätt att överlåta obebyggt
  • VA0904 På testamente grundad rådighetsbegränsning

Fastighetsägarnas kontaktuppgifter i leveranser från Datatjänsten (lagfarts- och inteckningsregistret)

Man kan med alla söksätt välja att skriva ut ägarnas och arrendetagarnas kontaktuppgifter i alla nuvarande batchkörningar av lagfarts- och arrenderättsuppgifter. Kontaktuppgifterna skrivs ut i en separat fil.

Kontaktuppgifterna kan ingå i sökningen oavsett söksättet (med objektbeteckning/kommunbeteckning/ändrade objekt). Med denna nya funktionalitet kan man ta ut tidsenliga kontaktuppgifter till alla objekt vars lagfarts- eller arrenderättsuppgifter har förändrats.

Dessutom kommer senare i år att publiceras en ny typ av ändringshändelse med hjälp av vilken det är möjligt att plocka ut objekt så att också ett sådant objekt där endast kontaktuppgifterna har förändrats tas med. Vi informerar om publiceringstidpunkten senare.

Vi publicerar uppdaterade beställningsblanketter närmare tidpunkten för versionsbytet. Om du önskar att kontaktuppgifterna ska ingå i gällande beställningar fr.o.m. 26.2 kan du meddela detta till stödet för webbtjänster: verkkopalvelut(at)maanmittauslaitos.fi

Mera information

Alla schemafiler kan laddas ned från tjänstens tekniska beskrivning under punkten Versionskontroll.

Senaste servicemeddelanden