Hoppa till huvudinnehåll

Ändringar i datatjänsten (lagfarts- och inteckningsregistret) 9.2.2017

(26.1.2017)

En versionsuppdatering görs i lagfarts- och inteckningsregistret och ändringarna i datatjänsten (lagfarts- och inteckningsregistret) träder i kraft fr.o.m. 9.2.2017.

Ändringarna motsvarar förhandsmeddelandet som vi skickade ut tidigare (på finska), med undantag av förklaringstexten för anmärkningstypen för gravationsuppgifter. Genom detta versionsbyte förbereder vi oss inför ibruktagandet av 3D-fastigheter.

Schemaändringar

Perustiedot.xsd

 • för registerenheter (RekisteriyksikonTiedotRyhma) och outbrutna områden (MaaraalanTiedotRyhma) har ett nytt element <suhdePeruskiinteistoon> tillkommit
 • för belägenhetsobjekten för anläggningar och särskilda rättigheter (EOKohde) har ett nytt element <suhdePeruskiinteistoon> tillkommit

Lainhuutotiedot.xsd

 • för objektets outbrutna områden (MaaraalaJaLainhuutoasiatTyyppi) och överlåtelser som inte lagfarits (SaantoehdotusTyyppi) har på registerenheter och oubrutna områden tillagts ett nytt element <suhdePeruskiinteistoon>

Rasitustiedot.xsd

 • för anmärkningsärenden (MuistutusasiaTyyppi) tillåts två <sisaltoselite>-element

Koodistot.xsd

 • Nya kodgrupper tillagts: suhdePeruskiinteistoon (relation till basfastigheten) och lukuuntoiminnanlaji (för vems räkning utförs åtgärden)

Alla schemafiler

 • hänvisningar till ändrade schemafiler

I schemapaketet ingår nya scheman som en förberedelse inför nya, kommande produkter. I och med de nya produkterna har hänvisningar utvidgats i de scheman som är i bruk. Dessa utvidgningar påverkar inte kundapplikationernas funktion.

Alla schemafiler och exempelfiler.

Ändringar i kodlistan

Nya kodgrupper och kodvärden:

Kodgrupper: Relation till basfastigheten

 • kodvärde: 0
  • förklaring på finska: "(Ei arvoa)"
  • förklaring på svenska: "(Inget värde)"
 • kodvärde: 101
  • förklaring på finska: "Peruskiinteistön alapuolinen"
  • förklaring på svenska: "Nedanför basfastigheten"
 • kodvärde: 102
  • förklaring på finska: "Peruskiinteistön yläpuolinen"
  • förklaring på svenska: "Ovanför basfastigheten"

Kodgrupper: För vems räkning utförs åtgärden

 • I resultatstrukturerna förekommer värdena för vems räkning åtgärden utförs.
 • kodvärde: OL
  • förklaring på finska: "Omaan lukuun"
  • förklaring på svenska: "För egen räkning"
 • kodvärde: PA
  • förklaring på finska: "Perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun"
  • förklaring på svenska: "För ett under bildning varande bostadsaktiebolags räkning"
 • kodvärde: PY
  • förklaring på finska: "Perustettavan yhtiön lukuun"
  • förklaring på svenska: "För ett under bildning varande bolags räkning"

Betydande ändringar i applikationen

Uppgiften om registerenhetens och det outbrutna områdets relation till basfastigheten visas i objektenas basuppgifter och i vissa andra datagrupper. Denna uppgift beskriver objektets placering i relation till basfastighetens nivå. Denna uppgift visas för alla objekt,

I motsats till vad som meddelats tidigare kommer en standardförklaring inte att tas i bruk för gravationsuppgifternas anmärkningstyper VA5001, VA5002, VA5101 och MU5001 p.g.a. problem med produkterna som framkom vid testning.

Senaste servicemeddelanden