Ändringar i datatjänsternas priser

Avgifter som fastställs genom Lantmäteriverkets avgiftsbeslut kommer att ändras.

Datatjänsternas priser kommer att höjas. Prishöjningarna gäller både datamaterial- och leveransavgifter som stiger med cirka 10%. Avgiftsprinciperna ändras inte. Priserna har justerats för att beakta ändringar i kostnadsstrukturen.

Prislista och fakturering

Datatjänstens (lagfarts- och inteckningsregistret) priser som gäller fr.o.m. 1.1.2020:

Produkt

Pris € (exkl. moms)

Pris € (inkl. moms)

Leveransavgift (första kommunen eller området eller högst 10 000 fastigheter), LF

330,00

409,20

Leveransavgift (därpå följande kommuner eller områden), LF

55,00

68,20

Leveransavgift (hela Finland), LF

5 500,00

6 820,00

Uppgifter i lagfartsbevis

0,50

0,61

Uppgifter i gravationsbevis

0,50

0,61

Uppgifter i arrenderättsbevis

0,50

0,61

Kommunvisa egenskapsuppgifter i fastighetsregistret

0,50

0,61

 

Datatjänstens (fastighetsregistret) priser som gäller fr.o.m. 1.1.2020:

Produkt

Pris € (exkl. moms)

Pris € (inkl. moms)

Leveransavgift (år), FR

330,00

409,20

Avskiljning av datamaterial från en enstaka kommun

88,00

109,12

 

För användning av Datatjänsten faktureras alltid i januari följande år. Exempelvis faktureras användningen år 2019 med 2019 års priser i januari 2020.

Mera information: verkkopalvelut(at)maanmittauslaitos.fi

 

Uusimmat uutiset ja blogit