Ändringar i Fastighetsdatatjänstens priser

Priserna i Fastighetsdatatjänsten som Lantmäteriverket upprätthåller kommer att höjas fr.o.m. början av år 2020.

Höjningarna gäller serviceavgifter och produktpriser som fastställs genom Lantmäteriverkets avgiftsbeslut. Priserna har justerats för att beakta ändringar i kostnadsstrukturen.

Däremot kommer priserna för fastighetsregisterutdrag och intyg ur lagfarts- och inteckningsregistret inte att ändras.

 

Priser som träder i kraft 1.1.2020:

Produkt

Pris € (exkl. moms)

Pris € (inkl. moms)

Registreringsavgift

66,00

81,84

Avgift för öppnande av tjänsten på nytt

88,00

109,12

Underhållsavgift/användarnamn/månad

13,20

16,37

Köpeskillingsregistret fast pris/månad

77,00

95,48

Egenskapsuppgifter om byggnad

0,55

0,68

Ägaruppgifter om byggnad

0,55

0,68

Nyttjanderättsenhet eller enskild väg på karta

0,55

0,68

Basuppgifter om nyttjanderättsenhet eller enskild väg

0,55

0,68

Basuppgifter om anläggning

0,55

0,68

Basuppgifter om registerenhet

0,55

0,68

Basuppgifter om outbrutet område

0,55

0,68

Registerenhetens skiften på karta

0,55

0,68

Registerenhetens outbrutna områden på karta

0,55

0,68

Nyttjanderätter som berör registerenheten på karta

0,55

0,68

Byggförbud som berör registerenheten på karta

0,55

0,68

Outbrutet område på karta

0,55

0,68

Data ur köpeskillingsregistret

1,21

1,50

 

Uppdatera uppgifterna om kontaktpersoner

Respektive organisation har en utsedd kontaktperson för Fastighetsdatatjänsten som förvaltar organisationens användarkoder. Om kontaktpersonen ändras kan du meddela oss på blanketten:

https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/lomakkeet/muutos-kiinteistotietopalvelun-sopimukseen

Mera information: tietopalvelut(at)maanmittauslaitos.fi

 

Uusimmat uutiset ja blogit