Ändringar i FDS-fastregisterföringstillämpningen 4.6.2019

Ändringar i FDS-fastregisterföringstillämpningen 4.6.2019.

Ändringarna har samlats i ett ändringsmeddelande som öppnas från första sidan av FDSfast-registerföringstillämpningens bruksanvisningar och den här länken.

Uusimmat uutiset ja blogit