Ändringar i FDSfast-registerföringstillämpningen i februari 2019

Ändringar i FDSfast-registerföringstillämpningen i februari 2019

I februari 2019 tas i bruk en ny version av FDSfast-registerföringstillämpningen.

Till FDSfast-registerföringstillämpningens underhållsschemats koder kommer ändringar. Mera information om underhållsschemat: http://xml.nls.fi/ktjkii/rekisterinpito/yllapidon_skeema/index.html

FDSfast-registerföringstillämpningen användargränssnitts ändringar informeras skilt senare.

Uusimmat uutiset ja blogit