Ändringar i förrättningssammanträden i mars och april

Lantmäteriverket skickar inte längre ut kallelser till förrättningssammanträden och terrängarbeten fram till den 30 april. Senast den 30 april publicerar vi mera information om hur förrättningssammanträden hålls.

Förrättningssammanträden som överenskommits att hållas i mars och april hålls som vanligt, om färre än 10 sakägare har kallats eller om det inte bland dem finns 70 år fyllda personer eller andra som ingår i särskilda riskgrupper. Vid förrättningssammanträdena ska man iaktta Institutet för hälsa och välfärds allmänna anvisningar om handhygien och undvika att skaka hand. I mån av möjlighet ska förrättningssammanträden hållas utomhus. 
 
Om någon av sakägarna inte kan delta i ett sammanträde eller om det bokade mötesrummet inte är tillgängligt, inställs sammanträdet. Personer som fyllt 70 år eller som har försatts i karantän får inte delta i ett förrättningssammanträde.
 
Senareläggandet av förrättningssammanträden är en följd av de nationella begränsningarna som införts på grund av coronaviruspandemin. Trots den situation som coronaviruset har orsakat strävar vi efter att fortsätta verksamheten på ett så normalt sätt som möjligt. 
 
Förrättningar som grundar sig på Lantmäteriverkets lagstadgade förpliktelser verkställs vid behov.
 
Lantmäteriverket rekommenderar att våra kunder i första hand använder e-tjänsten eller telefonservicen

 

Mera information

Överdirektör Irma Lähetkangas, 040 834 0970, irma.lahetkangas@lantmateriverket.fi
 
 

Uusimmat uutiset ja blogit