Hoppa till huvudinnehåll

Ändringar i gränssnittstjänsternas priser

Avgifter som fastställs genom Lantmäteriverkets avgiftsbeslut kommer att ändras. Gränssnittstjänsternas priser kommer att höjas. Prishöjningarna gäller både datamaterial- och underhållsavgifter som stiger med cirka 10 %. Priserna har justerats för att beakta ändringar i kostnadsstrukturen.

Avgiftsprinciperna ändras inte, dvs. för öppna datamaterial debiteras fortfarande endast en underhållsavgift. Fastighetsuppgifterna kommer fortfarande att överlåtas avgiftsfritt till myndigheter och avtalen för utbyte av datamaterial ändras inte.

Dessa ändringar träder i kraft i två faser

Prisändringarna gäller inte genast alla tjänster. För följande tjänster träder de nya priserna i kraft 1.1.2020:

  • Kartutskriftstjänsten (REST)
  • Fastighetsuppgifter (WFS 2.0)
  • Söktjänsten för fastighetsuppgifter (WFS)
  • Söktjänsten för fastighetsköp (WFS)
  • Söktjänsten för arkivhandlingar (REST)

För följande tjänster träder de nya priserna i kraft först om ett år 1.1.2021:

  • Kartbildstjänsterna (WMS)
  • Kartbildstjänsten (WMTS)
  • Söktjänsten för adressuppgifter i terrängdatabasen
  • Söktjänsten för namnbestånd
  • Söktjänsten för byggnadsuppgifter

Fakturering och prislista

För användning av gränssnitt faktureras alltid i januari följande år. Exempelvis faktureras användningen år 2019 med 2019 års priser i januari 2020.

Den gällande prislistan hittar du på vår webbplats i samband med beskrivningen av gränssnittstjänster eller på prislistans webbsida:

https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/information-om-lantmateriverket/prislista

Den nya prislistan publiceras 1.1.2020. 

Mera information: verkkopalvelut(at)maanmittauslaitos.fi

 

Senaste servicemeddelanden