Ändringar i kodgrupper i Datatjänsten (lagfarts- och inteckningsregistret)

Kodgrupperna i Datatjänsten (lagfarts- och inteckningsregistret) som Lantmäteriverket upprätthåller får två nya kodvärden fr.o.m. 1.1.2020. I kodgruppen ’lepaamisperustelaji’ tas de nya kodvärdena LH12 och LH13 i bruk. Kodgruppen 'lepaamisperustelaji' används i produkten Lainhuutotiedot/Lagfartsuppgifter.

 

De nya kodvärderna finns redan i gränssnittet för kodgrupper:

https://ktjws.nls.fi/ktjkir/kysely/koodistot/xml

 

Den nya uppdaterade kodgruppen finns också på adressen:

http://xml.nls.fi/XML/Schema/sovellus/ktjkir/asiakasdokumentaatio/versionhallinta/7.3/esimerkit/kp_koodistot/kios_tietopalvelu_koodistot.xml

 

Nya värden i kodgruppen 'lepaamisperustelaji':

 

<y:lepaamisperustelaji tunnus="LH12">

<y:nimi kieli="fi">Valtion etuosto-oikeudelle säädetty aika (3 kk luovutuskirjan tekemisestä) ei ole kulunut</y:nimi>

<y:nimi kieli="sv">Den föreskrivna tidsfristen för statens förköpsrätt (3 månader efter upprättandet av överlåtelsehandlingen) har inte förflutit</y:nimi>

</y:lepaamisperustelaji>

 

<y:lepaamisperustelaji tunnus="LH13">

<y:nimi kieli="fi">Saantoon tarvitaan Puolustusministeriön lupa</y:nimi>

<y:nimi kieli="sv">Till förvärvet behövs Försvarsministeriets tillstånd</y:nimi>

</y:lepaamisperustelaji>

 

Mera information: verkkopalvelut(at)maanmittauslaitos.fi

 

 

Uusimmat uutiset ja blogit