Hoppa till huvudinnehåll

Ändringar i Lantmäteriverkets priser från och med 1.1.2021

Lantmäteriverket inför ändringar i prissättningen 1.1.2021. Avgifter har justerats på grund av bland annat höjningen av den allmänna kostnadsnivån.

Fastighetsförrättningsavgifterna ändras något 1.1.2021. Fastighetsförrättningsavgifterna höjs med i genomsnitt 1,1 procent och fastighetsregisterförarens beslut med 4,1 procent. Det vanligaste förrättningsslaget är styckning av ett outbrutet område på 0,1–1 hektar, som från och med 1.1.2021 kostar 1 090 euro. Prishöjningen är 10 euro. 

Grunderna för uppdateringen av avgifterna i början av 2020 ändras inte. Då ändrades flera förrättningsslag till förrättningar till ett fast pris.

Tjänsterna för bostads- och fastighetsägare

Avgifterna för inskrivning av aktielägenheter och fastigheter har justerats för att motsvara den genomsnittliga höjningen av kostnadsnivån. Exempelvis stiger handläggningsavgiften för registrering av äganderätt, dvs. lagfart, från och med början av 2021 till 132 euro. Från och med 2017 har avgiften varit 119 euro. Avgiften för inteckning höjs från 35 euro till 38 euro. 

Likaså höjs till exempel avgiften för registrering av äganderätt till en aktielägenhet från 58 euro till 60 euro, och för registrering av pantsättning från 25 euro till 26 euro. 

Prissättningen har gjorts tydligare 

Lantmäteriverket har fortsatt med att göra prissättningen av andra produkter och tjänster tydligare. I medeltal förblir priserna oförändrade men det finns eventuella ändringar i prissättningsprinciperna. Exempelvis kommer avgiften för enskilda ägaruppgifter att slopas vid prissättningen av fastighetens ägar- och adressuppgifter. 

Priserna från och med ingången av 2021:

  • Ägar- och adressuppgifter för 1–6 registerenheter 18,55 euro (moms 0 %)
  • Ägar- och adressuppgifter för fler än 6 registerenheter 2,82 euro (moms 0 %)/st.

Prissättningen av Lantmäteriverkets produkter och tjänster fastställs utifrån jord- och skogsbruksministeriets förordningar och Lantmäteriverkets avgiftsbeslut. Förordningarna och avgiftsbeslutet publiceras i tjänsten Finlex:

De nya priserna kommer att uppdateras på Lantmäteriverkets webbplats 1.1.2021.

Ytterligare information

Information om enstaka förrättningar och tjänsternas avgifter ges av Lantmäteriverkets kundservice på 
029 530 1120, kundservice@lantmateriverket.fi

Lantmäteriförrättning
Tjänster
Fastigheter

Nyheter och artiklar