Ändringar i överlåtelsebeskattningen 1.11.2019

Vid överlåtelse av fastighet, outbrutet område eller arrenderätt som sker 1.11.2019 eller senare ska köparen betala överlåtelseskatt och lämna en deklaration av överlåtelseskatten i tjänsten MinSkatt i Skatteförvaltningen.

Handläggningen av lagfartsärendet går vidare vid Lantmäteriverket först när överlåtelseskatten är betald och deklarationen av överlåtelseskatten lämnats. Det lönar sig således att göra deklarationen genast efter att överlåtelseskatten betalts.

I fråga om överlåtelser som skett tidigare (före 1.11.2019) räcker det med ett kvitto på betalning av överlåtelseskatten som visas upp i anslutning till lagfarten.

Läs mer på Skatteförvaltningens webbsidor: Så här betalar du överlåtelseskatten

Uusimmat uutiset ja blogit