Ändringar i utdrag och intyg ur fastighetsdatasystemet

Utdrag och intyg som fås från fastighetsdatasystemet ändras fr.o.m. 13.6.2018. Efter ändringen anges namn och födelsedatum på utdragen, men personnummer och adress visas inte längre.

Ändringen är en följd av EU:s allmänna dataskyddsförordning och av försäljningen av utdrag i Lantmäteriverkets e-tjänst. Lantmäteriverkets e-tjänst utvidgas i juni så att det blir möjligt att köpa utdrag och intyg över vilken fastighet som helst.

Det nya förfarandet gäller följande utdrag och intyg ur fastighetsdatasystemet:

  • Lagfartsbevis
  • Gravationsbevis
  • Intyg över arrenderätt

På utdragen syns namn och födelsedatum utan personnummer. På lagfartsbevis och intyg över arrenderätt visas inte adresser.

Denna ändring gäller endast personuppgifter. Företagens FO-nummer visas på utdrag på samma sätt som tidigare.

Utdrag med adresser beställs från kundtjänsten - användningsändamål ska motiveras

Det är fortfarande möjligt att köpa utdrag i vilka ingår adress och personnummer, men endast för motiverade användningsändamål.

Utdrag med adresser ska beställas från kundservicen. På vår webbplats finns en beställningsblankett. I samband med beställningen ska du motivera för vilka ändamål du behöver personnummer och adress.

Du kan även beställa utdrag som innehåller adressuppgifter via e-tjänsten, men endast över din egen fastighet.

Ändringen gäller inte informationstjänster för expertanvändare och myndigheter

Personnummer och adresser lämnas fortfarande ut till myndigheter och andra organisationer som har användningstillstånd till fastighetsdatasystemet.

Mera information om utdrag och intyg ur fastighetsdatasystemet

 


 [TJ1]Lantmäteriverkets e-tjänst
E-tjänsten, när det inleder en ny mening.

Uusimmat uutiset ja blogit