Ändringarna gällande förrättningssammanträden fortsätter till maj

Enligt dagens uppgifter ordnar Lantmäteriverket inga förrättningssammanträden fram till 13.5. Kallelser till förrättningssammanträden skickas inte fram till 30.4.

Förrättningssammanträden som överenskommits att hållas i april och fram till mitten av maj hålls som vanligt, om färre än 10 sakägare har kallats eller om det inte bland dem finns 70 år fyllda personer eller andra som ingår i riskgrupper. I mån av möjlighet ska förrättningssammanträden hållas utomhus.

Om någon av sakägarna inte kan delta i ett sammanträde eller om det bokade mötesrummet inte är tillgängligt, inställs sammantädet. Personer som fyllt 70 år eller som har försatts i karantän får inte delta i ett förrättningssammanträde.

Förrättningar som grundar sig på Lantmäteriverkets lagstadgade förpliktelser verkställs vid behov.

Vi rekommenderar att våra kunder i första hand använder e-tjänsten eller telefonservicen.

Trots den exceptionella situation som coronavirusepidemin har orsakat strävar vi efter att fortsätta verksamheten på ett så normalt sätt som möjligt. Vi beklagar fördröjningarna som den exceptionella situationen orsakat.

Mera information

Överdirektör Irma Lähetkangas, 040 834 0970, irma.lahetkangas@lantmateriverket.fi


 
 

Uusimmat uutiset ja blogit