Ansöka om lantmäteriförrättning på nätet

Lantmäteriverkets elektroniska tjänster utvidgas. Lantemäteriverkets e-tjänster har fått en ny funktion: nu kan du ansöka om lantmäteriförrättningar.

""
Vid förrättningens terrängarbeten kartläggs lägenhetens gamla gränser.
Bild:
Julia Hautojärvi

Genom lantmäteriförrättningar kan man bilda nya fastigheter, bestämma fastigheters utsträckning och ändra rättigheter kopplade till fastigheter. Beslut som har fattats vid förrättningar noteras i det fastighetsdatasystem som förvaltas av Lantmäteriverket.

Enkelt på nätet

– Den nya tjänsten underlättar ansökan, eftersom kunden kan sköta sina ärenden på nätet och inte behöver skicka ansökan och dess bilagor per e-post eller på papper, säger utvecklingschef för fastighetsuppgifter på Lantmäteriverket, Jani Hokkanen.

Det är enkelt att ansöka om förrättningar via e-tjänsten. Användaren väljer den fastighet som förrättningen gäller och tjänsten styr ifyllandet av ansökan steg för steg.

Via e-tjänsten kan man bland annat söka rågång, förrättning av enskild väg, servitutsförrättning, styckning och klyvning. Den nya tjänsten tas i bruk i början av oktober och redan under de första veckorna har över 60 förrättningsansökningar mottagits via tjänsten.

– Vi har nu publicerat den första versionen av tjänsten. När vi har fått erfarenhet av hur kunderna har tagit emot tjänsten utvecklar vi den vidare”, konstaterar Hokkanen.

Klarhet i fastighetsfrågor

På Lantmäteriverkets webbplats finns tips och nyttig information för fastighetsägare. Det är alltid bra att reda ut oklarheter i anknytning till fastigheter. Ibland räcker det med att ta del av de uppgifter om fastigheten som finns i registren, ibland behövs experthjälp.

– Till exempel om fastighetens färdselrätt bara är en överenskommelse är den inte bindande för den nya ägaren, påminner Hokkanen.

– När en ny väg- eller annan nyttjanderätt grundas på en fastighet genom lantmäteriförrättning blir den bestående. Uppgiften noteras i fastighetsdatasystemet och eventuella ägarbyten påverkar inte den väg- eller nyttjanderätt till fastigheten som har grundats vid förrättningen.

E-tjänsten är öppen för alla privatkunder. Inloggning i e-tjänsten sker via Suomi.fi-identifieringstjänsten med bankkoder, elektroniskt identitetskort eller Mobilcertifikat. Förrättning kan även sökas för ett väglag eller ett dödsbo genom att bifoga fullmakt till ansökan.

Mer information:

Utvecklingschef Jani Hokkanen, Maanmittauslaitos, 040 707 7872, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi,

Uusimmat uutiset ja blogit