Ansökan om lagfart digitaliseras

Du kan nu sköta lagfarts- och inteckningsärenden elektroniskt i Lantmäteriverkets e-tjänst. Som personkund kan du via tjänsten ansöka om lagfart eller inteckningar samt se sina anhängiga inskrivningsärenden.

När mark byter ägare måste den nya ägaren registrera sin äganderätt, dvs. ansöka om lagfart.

”Via Lantmäteriverkets e-tjänst går det mycket smidigare än tidigare att göra en ansökan. Du behöver inte längre skicka ansökningsblanketten inklusive bilagor med posten till Lantmäteriverket, utan du kan få din lagfart anhängig genom att fylla i en elektronisk ansökan på webben”, säger Antti Saarikoski, ansvarig direktör för Lantmäteriverkets informationstjänster.

Via tjänsten kan du även ansöka om inteckning. Inteckning behövs om du tänker använda fastigheten som säkerhet för lån.

Verksamheten effektiveras och besparingar uppstår

I det första skedet kan du göra en ansökan om lagfart i tjänsten då ett köpvittne har bestyrkt överlåtelsen (t.ex. köp eller gåva) av en fastighet eller ett outbrutet område. Senare kommer du att via tjänsten kunna ansöka om lagfart även vid andra ägarbyten.

”Lantmäteriverket handlägger över 100 000 lagfartsansökningar årligen. Genom att överföra ärendena till webben gör vi vår service smidigare och besparar både vår egen och kundernas tid, då uppgifterna överförs från den elektroniska ansökningsblanketten direkt till vårt datasystem", förklarar Saarikoski.

Mer information för fastighetsägare

Som fastighetsägare får du via Lantmäteriverkets e-tjänst även mer information än tidigare om dina fastigheter. I tjänsten syns fastighetens basuppgifter, exempelvis läge, areal och namn. I tjänsten kan du även se dina fastigheters ägar- och inteckningsuppgifter och alla dina pågående inskrivningsärenden, dvs. lagfarter, inteckningar och inskrivningar av särskilda rättigheter.

Du når tjänsten via Lantmäteriverkets webbplats. Användningen av tjänsten kräver stark autentisering.

Mera information:

Registrera äganderätten till din fastighet

Läs mer om våra elektroniska tjänster på adressen maanmittauslaitos.fi/sv/e-tjanster.

 

Uusimmat uutiset ja blogit