Hoppa till huvudinnehåll

Antalet fastighetsköp ökade trots coronapandemin

I fjol var fastighetshandeln livligare än under föregående år. Antalet gjorda fastighetsköp ökade trots coronapandemin. Mest ökade antalet köp av stugor och tomter med egen strand. Dessutom såldes betydligt fler skogslägenheter i Lappland än under året innan. Lantmäteriverket sammanställde köpeskillingarna för fastigheterna och antalet köp för 2020.

Kesämökin ikkunasta avautuva näkymä järvelle.
Bild:
Maanmittauslaitos, Lantmäteriverket, National Land Survey of Finland/Julia Hautojärvi

− Allt som allt gjordes sammanlagt 70 500 fastighetsköp i fjol. Detta var cirka 9,5 procent mer än år 2019. Resultatet kan anses vara ett mirakel under det exceptionella år som coronapandemin orsakade, säger registerchefen Taisto Toppinen, som ansvarar för köpeskillingsregistret för fastigheter.

Uppgifterna i statistiktjänsten sammanställs från Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter, som är en e-tjänst som är öppen för alla. Uppgifter insamlas endast om fastigheter och omfattar inte bostadsaktier eller egnahemshus på hyrda tomter. 

Köp av stugor och tomter med egen strand ökade kraftigt

Antalet köp av stugor med egen strand ökade kraftigt med 41 procent dvs. 5 200 köp i hela Finland. Köp av obyggda tomter med egen strand ökade med 71 procent till sammanlagt 1 400 köp. 

− Trots coronapandemin gjordes fantastiskt många köp av stugor. Å andra sidan har antalet köp av stugor ökat redan under flera år, säger Toppinen.

Priserna på stugor med egen strand vände uppåt efter en lång nedgång. Medelpriset för stugor steg från 85 000 euro till 90 000 euro (+ 6 %) inom planlagda områden. 

Dyrast var det i Nyland, där stugor med egen strand som ligger inom planområden kostande i genomsnitt 173 000 euro i fjol. Priserna har stigit med två procent från föregående år. Utvecklingen gick i samma riktning i Egentliga Finland, där medelpriset för en sommarstuga var 140 000 euro (+ 14 %).

Priserna på egnahemshus steg i de stora städerna

De dyraste egnahemshusen i Finland finns i Esbo, där medianpriset för fastighetsköp i fjol var 539 000 euro. Medianpriset har stigit med 16 procent jämfört med föregående år. 

I Helsingfors kostade ett egnahemshus i fjol i genomsnitt 459 000 euro (+ 10 %), i Vanda 356 000 euro (+ 8 %), i Tammerfors 285 000 euro (+ 8 %), i Åbo 245 000 euro (+ 7 %), i Kuopio 209 000 euro (- 3 %), i Uleåborg 203 000 euro (+ 12 %) och i Jyväskylä 193 000 euro (- 8 %).

Handeln med skogslägenheter livligare i Lappland

Antalet köp av skogslägenheter på över 2 hektar ökade med en procent jämfört med föregående år, sammanlagt gjordes över 4 700 köp. Flest skogslägenhetshandelsavtal ingicks i Norra Österbotten, sammanlagt 780 stycken, en ökning på 8 procent. 

− Lappland hade den största ökningen i handeln på 33 procent, sammanlagt såldes 420 skogslägenheter. Samtidigt minskade antalet skogsköp i Södra Finland med tre procentenheter inom de nio sydligaste landskapen, berättar Esa Ärölä, ledande expert.

Medianen för köpeskillingar var cirka 2 900 euro per hektar. I köpeskillingarna för hela landet skedde ingen förändring jämfört med 2019. Att prisnivån inte förändrades i hela landet beror på att andelen köp av skogslägenheter i norra Finland av det totala antalet köp var större än under året innan.

I Lappland och Kajanaland ökade medelpriset med 16 procent jämfört med året innan. I Nyland sjönk medelpriset däremot med nio procent. Dyrast var skogen i Egentliga Finland, i genomsnitt 5 200 euro per hektar och billigast i Lappland, i genomsnitt 1 030 euro per hektar.

Livligare handel med skog, medelpriset hölls oförändrat

I fjol gjordes sammanlagt 720 köp av åker på mer än 2 hektar. Detta var cirka sex procent mer än år 2019. Flest köp gjordes i Södra Österbotten, totalt 127. Detta är nästan samma antal som föregående år.

Medianpriset för köp av åker i hela landet var 8 500 euro per hektar. Medianpriset sjönk med cirka fyra procent jämfört med året innan. Sänkningen i medianpriset förklaras i stort sett av att andelen för åkerlandskap i Södra Finland och Österbotten av det totala antalet köp sjönk med cirka fem procentenheter från 2019 till 2020.

De dyraste åkrarna fanns i Egentliga Finland, i genomsnitt 11 400 euro per hektar. I Egentliga Finland sjönk medianpriset på en hektar åker med 425 euro jämfört med 2019. De billigaste åkrarna fanns i Kajanaland, i genomsnitt 1 800 euro per hektar. På Åland och i Kajanaland gjordes endast fyra köp av åker i fjol.

Uppgifterna i köpeskillingsregistret för fastigheter som upprätthålls av Lantmäteriverket uppdateras i e-tjänsten månadsvis för innevarande år. Statistiken i realtid uppdateras fram till utgången av nästa månad. Uppgifterna finns tillgängliga per kommun, landskap och på riksnivå.

De priser som nämns i texten är medianpriser.

Mera information om statistik över fastighetshandel lämnas av

Taisto Toppinen, registerchef, 040 017 5387, taisto.toppinen@lantmateriverket.fi

Esa Ärölä, ledande expert, 040 180 1301, esa.arola@lantmateriverket.fi

Frågor om specifika fastighetsköp

Lantmäteriverkets kundservice, 029 530 1110 (må–fr 9–16.15)

Statistiktjänstens uppgifter på webben

Statistiken kan granskas i en tabell enligt tidpunkten för köpet, platsen och fastighetens användningsändamål.

 

Fastigheter

Nyheter och artiklar