Användarna har bedömt vår webbplats: tillförlitlig och tydlig

Användarna av Maanmittauslaitos.fi är nöjda med webbplatsens användbarhet och layout, visar användarenkäten genomförd i maj. Mest beröm fick vi för att webbplatsen är tillförlitlig och tydlig.

Asiakas kotisohvalla tietokone sylissä
Bild:
Jussi Valkeajoki

Merparten av enkätdeltagarna var nöjda med webbplatsen sett till helheten. Nästan en femtedel ansåg att webbplatsen är mycket bra. Mindre än en procent gav det totala betyget dålig eller mycket dålig. De professionella kunderna och privatkunderna var lika nöjda med webbplatsens användbarhet. De professionella kunderna var en aning mer kritiska än privatkunderna till webbplatsens layout.

De högsta betygen fick vi för webbplatsens tillförlitlighet. 89 procent av deltagarna ansåg att webbplatsen ger en tillförlitlig och professionell bild av Lantmäteriverket. Dessutom berömdes språkdräkten och de begripliga texterna. Språkdräkten ansågs vara bra av 84 procent, medan deltagarna förhöll sig mer kritiska till innehållet på webbplatsen. 71 procent var nöjda med innehållet. En tiondedel ansåg att de inte hade hittat all information de behövt på webbplatsen.

Nöjdheten är fortsatt hög

Användarenkäten genomfördes nu för andra gången. Syftet var att utreda hur väl webbplatsen betjänar våra kunder och att identifiera eventuella utvecklingsområden. Enkäten genomfördes av Userneeds mellan 6 maj och 5 juni 2019 och besvarades av 11 468 personer.

Jämfört med året innan är nöjdheten med vår webbplats fortsatt hög. Även om andelen mycket nöjda har minskat något har andelen kritiska inte ökat.

Enkätresultaten jämfördes också med resultaten av användarenkäterna om tio andra webbplatser för den offentliga förvaltningen. I denna jämförelse var vi bättre än genomsnittet i nästan alla mätare.

Varmt tack till alla som svarade på enkäten!

Mera information

Kommunikationsspecialist Kirsi Mäkinen, 040 511 2667, fornamn.efternamn@maanmittauslaitos.fi

Uusimmat uutiset ja blogit