Bankerna började använda Lantmäteriverkets e-tjänst 14.12.2017

I e-tjänsten har vi för banker öppnat en möjlighet att reservera inteckningar. Det innebär att banken bereder en inteckningsansökan på förhand, så att inteckningen blir anhängig automatiskt när den nya ägarens lagfart blir anhängig.

I tjänsten kan du också titta på avgiftsbelagda utdrag ur fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret.

Förutsätter avtal och FDS-tillstånd

För att kunna ta Lantmäteriverkets e-tjänst i bruk behövs ett avtal om användning av e-tjänsten samt ett användningstillstånd enligt FDS-lagen. Dessutom behövs ett avtal om användning av inteckningsreserveringar, dvs. ansökningar om inteckning som bereds i förväg.

Gränssnittet för Fastighetsöverlåtelsetjänsten i bakgrunden

Möjligheten att reservera inteckningar i e-tjänsten har genomförts genom att utnyttja gränssnittet för Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Med hjälp av gränssnittet kan du genomföra en reservering av inteckning i ditt eget system eller använda kommersiella integratorers tjänster. Gränssnitten för Fastighetsöverlåtelsetjänsten erbjuder mångsidig funktionalitet i anslutning till elektronisk fastighetshandel.


Mera information

I avtalsärenden kontakta:
E-post: verkkopalvelut(at)maanmittauslaitos.fi
Telefon: 029 530 1119

Uusimmat uutiset ja blogit