Hoppa till huvudinnehåll

Behöver du kartor för myndighetsbruk? Bekanta dig med geodataportalen Paikkatietoikkuna och Suomi-fi-kartor

Skulle ni vilja visa kunderna var era serviceställen ligger på kartan? Eller har ni behov att åskådliggöra någon företeelse i anslutning till er bransch med hjälp av kartmaterial? Skulle en dynamisk kartruta på er webbsida ge efterlängtad tilläggsinformation?

Text: Minna Ryyppö ja Teemu Saloriutta

Minna Ryyppö och Teemu Saloriutta

Med hjälp av Lantmäteriverkets tjänster kan ni enkelt genomföra en kartlösning på webbsidan. Två olika verktyg finns tillgängliga: geodataportalen Paikkatietoikkuna och tjänsten Suomi.fi-kartor.

Vad är skillnaden mellan dem och vilket ska man använda för olika situationer? 

Bekanta dig med geografiska datamaterial i Paikkatietoikkuna

Paikkatietoikkuna är en för alla öppen nationell geodataportal som presenterar geografiska datamaterial och tjänster i Finland samt möjligheterna att utnyttja dem. Paikkatietoikkuna är den enda finska karttjänsten där du kan titta på olika myndigheters geografiska datamängder på ett och samma ställe!

För informationsproducenten är Paikkatietoikkuna en ypperlig chans att presentera egna datamaterial och erbjuda enkelt sambruk av datamaterialet med andra informationsproducenters datamängder. 

Finns din organisations datamängder redan i Paikkatietoikkuna? Om inte, kontakta: inspire@maanmittauslaitos.fi.

De flesta av tjänstens över 2 000 kartlager kan även publiceras i ett inbäddat kartfönster på den egna webbplatsen med hjälp av funktionen för kartpublicering. I kartpubliceringen kan du också bifoga egna geodataobjekt. Tjänsten är avgiftsfri, men kartpubliceringen kräver registrering. Enligt användarvillkoren för geodata kan användaren publicera ett kartfönster på en offentlig, avgiftsfri webbplats vars tillträde inte har begränsats.

Suomi.fi-kartor som verktyg för den offentliga förvaltningen 

Suomi.fi-kartor-tjänsten erbjuder en liknande kartpubliceringsfunktion som Paikkatietoikkuna. Tjänsten kan användas avgiftsfritt av myndigheter inom den offentliga förvaltningen samt av organisationer som sköter offentliga uppgifter genom avtal. Exempel på sådana organisationer är statliga ämbetsverk, kommuner, kommunala samarbetsorgan och universitet. Privata organ, stiftelser och näringsidkare kan inte använda tjänsten.

Till skillnad från Paikkatietoikkuna ger tjänsten möjlighet att publicera inbäddade kartfönster i organisationens interna tjänster samt att även inkludera egna gränssnitt utan att de syns för de övriga användarna av Suomi.fi-kartor-tjänsten. 

En stor del av datamaterialet i Suomi.fi-kartor-tjänsten är samma som i Paikkatietoikkuna. Tjänstens användare kan till exempel publicera en bakgrunds- och terrängkarta samt ortofoton av Lantmäteriverkets datamaterial. Även till exempel Statistikcentralens, Finlands miljöcentrals och Museiverkets datamaterial kan användas i kartpubliceringar. 

Suomi.fi-kartor är en del av servicehelheten Suomi.fi och en stödtjänst för e-tjänster under Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Lantmäteriverket ansvarar för administrationen av tjänsten Suomi.fi-kartor. Myndigheterna bör hellre använda tjänsten Suomi.fi-kartor än Paikkatietoikkuna för kartpublicering. 

Skräddarsy kartfunktionerna med ett programmeringsgränssnitt

Både Paikkatietoikkuna och Suomi.fi-kartorna baseras på den öppna programvaran Oskari.org. I båda tjänsterna kan man använda Oskaris funktioner i RPC-gränssnittet. 

Kartpubliceringen sker via användargränssnittet med ett par musklick, utan behov av kodningskunskaper. Med RPC-gränssnittet kan man implementera en karttjänst mer mångsidigt än via kartpublicering. 

Med hjälp av gränssnittet kan du till exempel skapa en responstjänst på kartan på din webbplats. Dessutom möjliggör programmeringsgränssnittet behandling av uppgifter som omfattas av tjänstens dataskydd.

RPC-utvecklingsgränssnittet har använts i till exempel Lantmäteriverkets e-tjänst. På samma sätt har RPC-gränssnittet utnyttjats av bland annat FPA, i vars tjänst man kan söka fram en rutt från den egna positionen till FPA:s serviceställe.

Om du är intresserad av RPC-gränssnittet kan du även bekanta dig med olika gränssnitt i Oskari.org-programkoden.

Sammanfattning av skillnaderna mellan Paikkatietoikkuna och Suomi.fi-kartor

  Paikkatietoikkuna Suomi.fi-kartor
Informationsproducenten kan visa egna datamaterial x x
Kartpublicering är möjlig x x
Stöd för RPC-programmeringsgränssnitt x x
Tjänsten är avgiftsfri x x
Tjänsten kan utnyttjas av alla x  
Kartpublicering på användningsbegränsade webbplatser     x
Kartlagren kan begränsas för användning endast av den egna organisationen   x
Ett servicenivålöfte har avgetts för tjänsten   x

Minna Ryyppö ja Teemu Saloriutta är ledande sakkunniga vid Lantmäteriverket.

Kartor
Geodata
Tjänster

Bloggar