Hoppa till huvudinnehåll

Behöver vi göra ett nummer av det här?

Hur kan vi utveckla vår externa kommunikation för att bättre svara på våra kunders och intressentgruppers behov? Denna krävande fråga försöker vi hitta ett svar på vid Lantmäteriverket. Vi är en bred serviceorganisation som samarbetar med kunder, partner och intressentgrupper.

Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Maija Ilvonen.
Bild:
Maanmittauslaitos, Lantmäteriverket, National Land Survey of Finland

I vår kommunikation framhävs myndighetssamarbetet. Vi har fått den bästa mediesynligheten när vi förenar våra krafter med samarbetspartner. Vi vill skapa betydelser, berätta om vårt arbetes verkningar och framför allt föra en konversation. Vi vill lyssna, engagera, interagera och utveckla en övergripande kommunikationskultur.

Vi har ett eget sätt att kommunicera

Behöver vi göra ett nummer av det här? Den frågan får varje kommunikatör sannolikt höra under sin karriär. Vi blir allt bättre på att identifiera när det lönar sig att göra ett nummer av något och när det inte lönar sig. 

Kommunikatören och experten bör gå allt starkare hand i hand i en gemensam riktning som betjänar våra kunder. En öppen och aktiv myndighetskommunikation har tydliga konsekvenser såväl för organisationens rykte som för hur känd den är.

Som statliga kommunikatörer följer vi glatt med andra myndigheters framgångar inom kundkommunikation. Samtidigt vill vi hitta ett naturligt sätt för oss att vara öppna och diskuterande i olika kommunikationskanaler. 

Oberoende och rättvisa är mycket viktiga värden för oss vid Lantmäteriverket. Vi kommenterar inte offentligt enskilda lösningar eller en enskild landägares ärende. Vi har vårt eget sätt att kommunicera och en egen röst.

På webben fungerar vår digitala servicedisk

Våra kunder möter oss på webben och per telefon, vid lantmäteriförrättningar och per telefon samt vid våra kontor runt om i Finland från Ivalo till Mariehamn. Med rekordmånga besök på vår webbplats förra året når vårt nyhetsrum dess besökare anmärkningsvärt effektivt. 

I detta nyhetsrum bjuder vi på uppdaterade och regelbundna nyheter, professionellt skrivna artiklar och aktuella perspektiv. Samtidigt planerar vi framtiden för vår webbplats. Vår digitala servicedisk på webben kommer att betjäna kunderna ännu tydligare. 

Samtidigt funderar vi på hur vi mer förståeligt kan berätta om lantmäteribranschens och platsdataforskningens termer och terminologi. Ett steg i denna riktning är Terminurkka-kolumnen, där våra experter förklarar branschtermer på folkets språk. 

Förändring är en resa – vi rör oss tillsammans mot nya koordinater. Solig vår, vi håller kontakt!

Maija Ilvonen
Skribenten är direktör för kommunikation och socialt ansvar vid Lantmäteriverket.

I Lantmäteriverkets blogg behandlar olika skribenter aktuella frågor vid Lantmäteriverket.

Lantmäteriverket
Tjänster

Kommentit

Bloggar