Besökarna på vår webbplats är intresserade av kartor

Antalet besökare på vår webbplats ökar och Kartplatsen är vår mest populära webbtjänst, visar besökarstatistiken 2019.

Vära webbsidor hade 3 milj. besök  år 2017, 3,3 milj. år 2018 ja 4 milj. år 2019.

Användningen av Lantmäteriverkets webbplats ökade betydligt under 2019. Webbplatsen besöktes mer än fyra miljoner gånger, dvs. i genomsnitt 330 000 gånger per månad. Ökningen är närmare 18 procent jämfört med 2018.

Kartplatsen är den överlägset mest populära tjänsten på webbplatsen. Antalet klick på länken till Kartplatsen var närmare 1,4 miljoner i fjol. Som god tvåa kom Fastighetsdatatjänsten med närmare 400 000 besökare.

Besökarna är också i övrigt intresserade av olika kartteman. År 2019 var till exempel antalet besökare på vår webbsida som presenterar Lantmäteriverkets karttjänster över 215 000. Ökningen var hela 41,1 procent jämfört med året innan.

Användningen av e-tjänster ökar

I fjol infördes nya egenskaper i vår e-tjänst, vilket också har bidragit till att öka antalet besökare. Inloggningarna i tjänsten uppgick till cirka 196 000, över två gånger mer än året innan.

– Det är fint att kunderna har hittat våra nya tjänster och också använder dem flitigt, säger ledande expert Teija Tarvainen med glädje i rösten i Lantmäteriverkets informationstjänster.

Lantmäteriverkets webbplats besöks främst via sökmotorer. Deras andel av trafiken är cirka 60 procent. Andelen som går direkt till webbplatsen är större än genomsnittet för webbplatser. Orsaken är att vi har många regelbundna användare som går till önskade tjänster, till exempel Kartplatsen eller Fastighetsdatatjänsten, direkt via bokmärket som är lagrat i webbläsaren.

Den mobila användningen, dvs. andelen som bläddrar i våra webbsidor med mobil eller pekplatta, är redan nu över en tredjedel av alla besök på sidorna. Dess andel har ökat med cirka 10 procent jämfört med 2018. Under semesterhögsäsongen i juli var andelen mobilanvändare 45 procent av alla besökare.

Uusimmat uutiset ja blogit