Besökarstatistik från våren visar att Kartplatsens popularitet håller sig

​​​​​​​Enligt besökarstatistiken från våren är Kartplatsen vår överlägset mest populära webbtjänst. Nästan en tredjedel av besöken till våra webbsidor under april–juni gjordes till Kartplatsen. Som god tvåa kom Fastighetsdatatjänsten med en andel om 5,7 procent av alla besök.

 

Webbplatsen hade 917 000 besök i apri - maj 2018, 1 050 000 är 2019 och 1466 000 år 2020.
Bild: Ilari Räsänen

 

Användningen av våra e-tjänster ökade också jämfört med början av året. Både E-tjänsten och Fastighetsöverlåtelsetjänsten uppvisade en ökning med 20 procent jämfört med januari–mars.

Mer mobil användning på sommaren

I april–juni var andelen mobilanvändare i genomsnitt 38 procent av alla besökare på webbplatsen, vilket var en ökning med 6,6 procentenheter jämfört med januari–mars. Då var 31,4 procent av sidbesökarna mobilanvändare. I juni var deras andel nästan hälften, det vill säga 47 procent.

Antalet besökare på webbplatsen Maanmittauslaitos.fi har fortsatt att öka jämfört med tidigare år. Webbplatsen hade nästan 1,5 miljoner besök under april–juni 2020. Det var en ökning med nästan 24 procent jämfört med januari–mars och med 40 procent jämfört med året innan.

Under början av 2020 hade webbplatsen i medeltal 400 000 besökare per månad, i april–maj var medeltalet hela 490 000 besökare. Sammanlagt hade webbplatsen 4,5 miljoner besök. Av besökarna gick 84,6 procent in på högst fyra sidor under ett besök.

Uusimmat uutiset ja blogit