Beställ en e-faktura – miljön tackar dig

Från och med juni har våra personkunder kunnat beställa fakturor som e-fakturor i stället för traditionella pappersfakturor.

 "Ofta hör man frågan, 'vad kan jag göra för att stävja klimatförändringen?' Med tanke på en enskild konsument svarar jag att allt börjar med små val i vardagen och att beställa en e-faktura är ett av de lättaste valen. Om staten uppnår sitt gemensamma mål om ibruktagande av e-fakturor år 2018, skulle detta minska bara Lantmäteriverkets koldioxidfotavtryck med cirka tio ton per år", säger ekonomispecialist Ville Saari från försäljningsfaktureringstjänsterna.

Varför en e-faktura?

E-fakturan är ett enkelt och säkert sätt att ta emot Lantmäteriverkets fakturor i din egen nätbank. Alla uppgifter som behövs för att betala fakturan kommer dit automatiskt. Dessutom identifierar bankerna e-fakturornas sändare och mottagare och därför är risken för fakturabedrägeri liten. Det är möjligt att lägga till funktioner till e-fakturan som underlättar betalningen, exempelvis automatiskt godkännande av fakturan.

Det är behändigt att ta emot e-fakturor. När du får dina fakturor direkt i din nätbank, behöver du inte exempelvis under semestern bekymra dig över räkningarna i din postlåda och deras förfallodagar. Du kan betala dina räkningar när som helst och var som helst, även om du är på stugan eller utomlands. De flesta bankerna erbjuder dessutom ett arkiv för betalda e-fakturor.

En ökning i användningen av e-fakturor innebär kostnadsbesparingar för staten, dvs. för dig som kund och skattebetalare. Den största nyttan av e-fakturor har dock klimatet, eftersom utsläppen från en e-faktura är bara en bråkdel jämfört med dem från en pappersfaktura.

Hur kan jag få en e-faktura?

Det enklaste sättet att ta e-fakturor i bruk är att beställa dem hos din nätbank. I nätbaken finns en lista över fakturerare som har möjlighet att skicka e-fakturor. Leta upp Lantmäteriverket på listan och meddela den specifikationsuppgift som begärs.

Mera information

Mera information om hur du beställer en e-faktura får du på vår webbplats och från din egen bank.

e-faktura

Uusimmat uutiset ja blogit