Beställ Lantmäteriverkets fakturor direkt till bryggänden

E-faktura är ett enkelt och säkert sätt att automatiskt ta emot Lantmäteriverkets fakturor i din egen nätbank.

När du får din faktura direkt till nätbanken, kan du betala den när som helst på dygnet, till och med från bryggänden eller utlandet. Bankerna identifierar den som skickar och den som tar emot e-fakturan och således är risken för falska fakturor liten.

Enklast aktiverar du e-fakturan genom att beställa den i nätbanken.

  • Se till att du har ingått ett avtal om mottagning av e-fakturor med din bank.
  • I nätbanken finns en förteckning över de fakturautställare som kan skicka e-fakturor.
  • Leta fram Lantmäteriverket i förteckningen och ange den identifieringsuppgift som begärs.

Användning av e-fakturor medför kostnadsbesparingar för staten, dvs. för dig i egenskap av såväl kund som skattebetalare. Även klimatet gynnas av e-fakturering, eftersom utsläppen som en e-faktura ger upphov till är endast en bråkdel av pappersfakturans utsläpp.

Direktbetalning och Suomi.fi-meddelanden

Om du inte har möjlighet att använda nätbanken, är direktbetalning det enklaste och säkraste sättet att betala fakturor. Du kan avtala med din bank om direktbetalning. Vid direktbetalning skickar Lantmäteriverket fakturan direkt till banken. Till dig skickar vi ett meddelande om faktura där du kan kontrollera fakturans riktighet. Banken ser till att fakturan betalas automatiskt på förfallodagen.

Från början av juni skickar Lantmäteriverket fakturor automatiskt via tjänsten Suomi.fi-meddelanden till de kunder som har aktiverat tjänsten, men som inte beställt Lantmäteriverkets fakturor som e-fakturor.

Mer information om tjänsten Suomi.fi-meddelanden.

Mer information 

Du får mer information om beställning av e-faktura på vår webbplats och av din bank.

Ung björk på stranden
Foto: Julia Hautojärvi.

Nyheter och artiklar