Beställ Lantmäteriverkets fakturor som e-faktura

Beställning av utdrag och kartor betalas som internetbetalning i samband med ärendehanteringen. Övriga ärenden, till exempel ansökningar om lagfart och lantmäteriförrättningar, faktureras i efterhand. Vi rekommenderar att du beställer våra fakturor som e-fakturor för att säkert och enkelt oberoende av plats motta fakturorna.

Enklast aktiverar du e-fakturan genom att beställa den i nätbanken.

  • Se till att du har ingått ett avtal om mottagning av e-fakturor med din bank.
  • I nätbanken finns en förteckning över de fakturautställare som kan skicka e-fakturor.
  • Leta fram Lantmäteriverket i förteckningen och ange den identifieringsuppgift som begärs.

Mer information

Du får mer information om beställning av e-faktura på vår webbplats och av din bank.

Uusimmat uutiset ja blogit