Hoppa till huvudinnehåll

Bostadsaktiebolaget och disponenten drar nytta av att överföra aktieboken

Isto Kallio är disponent för ett bostadsaktiebolag i Esbo och överförde i början av året sitt bolags aktiebok till bostadsdatasystemet. Bostadsaktiebolaget som Kallio är disponent för har tre bostäder.

Henkilö pitää kädessään asunto-osakekirjaa.
Bild:
Riku Nikkilä

– Jag tog upp ärendet på bolagsstämman och idén tog så småningom fart därifrån, minns Isto Kallio.

Före överföringen av aktieboken fattade bostadsaktiebolagets styrelse ett beslut om överföringen. Enligt Kallio var det det enda man behövde göra. Bostadsaktiebolagets aktiebok och uppgifter i handelsregistret var redan uppdaterade.

Då alla aktieägare har varit långvariga har det inte gjorts många ändringar i aktieboken. Kallio har själv bott i bostadsaktiebolaget i 25 år.

Dataunderhåll överförs till myndigheten

Kallio räknar upp flera skäl till varför bostadsaktiebolaget valde att överföra aktieboken. Som en av de viktigaste orsakerna nämner han underhållet av aktieboken och registreringen av avkastning.

– Det ligger i husbolagets intresse att överföra underhållet av data till en pålitlig aktör, det vill säga en myndighet. Aktieboken är en officiell handling och bostadsaktiebolaget ansvarar för att allt är i sin ordning. För stora bostadsaktiebolag ger en överföring av aktieboken besparingar, då uppdatering av aktieboken faller bort från disponentbyråns arbetslista, bedömer Kallio.

Kallio pekar också på de fördelar man får när aktieägarna registrerar sitt ägande elektroniskt. Till exempel är aktielägenheter lättare att använda som säkerhet för ett lån och det finns inte längre risk för att tappa en aktiebok i pappersform. 

Överföringen ger säkerhet för bostadsaktiebolaget

Aktieboken överförs på webben via Lantmäteriverkets överföringstjänst för aktieböcker. Enligt Kallio var tjänsten enkel att använda och utförliga bruksanvisningar finns på webbplatsen

– Bostadsaktiebolagen överför uppgifterna själva, så varje användare av överföringstjänsten besöker tjänsten för första gången. Det är bra att man måste godkänna data steg för steg och inte kunde gå vidare om något avsnitt ännu var ogranskat, säger Kallio.

Enligt Kallio lönar det sig för mindre bostadsaktiebolag att överföra aktieboken så snabbt som möjligt, då överföringen är gratis och skapar trygghet för bostadsaktiebolaget. Han planerar att registrera ägandet av sin egen bostad via sin egen bank. Kallio anser att avgiften för registrering av ägandet är ett litet pris att betala för säkerheten.

– Bostaden är den största tillgångsposten i folks liv. Allt som har att göra med att trygga den är värt att utnyttja. Jag undrar varför det inte tidigare funnits ett system för det här i Finland, då fastigheterna funnits i Lantmäteriverkets register redan år och dag, funderar Kallio.

Suvi Takala
Skribenten ansvarar för kommunikation om bostadsdatasystemets projekt.

Mera information

Så här registrerar du äganderätten till din aktielägenhet

Från aktiebrev i pappersform till elektroniskt bostadsdatasystem

Kort om bostadsdatasystemet

  • I det nationella bostadsdatasystemet insamlas uppgifter om ägande, pantsättning och begränsningar för aktielägenheter
  • Det elektroniska registret över aktielägenheter administreras av Lantmäteriverket.
  • Det elektroniska registret främjar tillgången till information och digitaliseringen av bostadshandeln i Finland. Detta underlättar arbetet till exempel för bostadsaktiebolagen, disponenterna, fastighetsförmedlingar, banker och offentlig förvaltning.

Tidtabell för överföring av aktiebok

  • Före slutet av år 2023: Gamla bostadsaktiebolag överför sin aktiebok till Lantmäteriverket. Efter detta ansöker varje aktieägare om registrering av sitt ägande och ogiltigförklaring av sin aktiebok i pappersform från Lantmäteriverket.
  • Gamla bostadsaktiebolag är bostadsaktiebolag som grundats före år 2019 
  • Nya bostadsaktiebolag införs direkt i bostadsdatasystemet. Lägenheterna är redan från början försedda med en elektronisk ägaranteckning och aktiebrev i pappersform trycks inte längre.
  • Nya bostadsaktiebolag är bostadsaktiebolag som grundats år 2019 eller efter år 2019. 
Aktielägenheter
Överföring av aktiebok
Tjänster

Nyheter och artiklar