Bostadsdatasystemets tjänster tas i bruk stegvis – e-tjänsten för överföring av aktieböcker öppnas i oktober

Fr.o.m. maj kan gamla husbolag som grundats före 1.1.2019 börja överföra uppgifterna i sina aktieböcker till bostadsdatasystemet som Lantmäteriverket upprätthåller.

Det lönar sig ännu att väntä med överföringen. I oktober 2019 tas e-tjänsten för överföring av aktieböcker för husbolag i bruk. Om ett husbolag vill överföra sin aktiebok innan e-tjänsten tas i bruk, kan bolaget fr.o.m. maj separat lämna in uppgifterna som ska överföras till Lantmäteriverket.

Det lönar sig ännu att vänta med överföringen

E-tjänsten för överföring av aktieböcker öppnas för husbolag på hösten för att vi ska kunna säkerställa tjänstens användarvänlighet. Som grund för överföringen erbjuder tjänsten förhandsifyllda uppgifter om husbolaget samt on aktielägenheterna och deras ägare, vilket underlättar och snabbar upp överföringen. I oktober tas även i bruk en informationstjänst för husbolag.

En betydande del av husbolagen och disponenterna har tillgång till ett disponentsystem med tidsenliga uppgifter om husbolaget och aktielägenheterna. Uppgifter i disponentsystemen kan användas som grunduppgifter vid överföring av aktieboksuppgifterna. Lantmäteriverket kommer att erbjuda gränssnitt till disponentsystem i slutet av år 2019.

En förutsättningen för överföringen är alltid att uppgifterna om bolagets representanter är tidsenliga i handelsregistret.

Husbolagen har tid på sig fram till slutet av 2022

Husbolagen ska ha överfört sina aktieböcker före slutet av år 2022. Lantmäteriverket rekommenderar att husbolagen överför sina aktieböcker fr.o.m. slutet av år 2019. För mindre bolag som inte har tillgång till ett disponentsystem kommer vi att erbjuda en e-tjänst i oktober 2019.

Bostadsdatasystemet är ett system som upprätthålls av Lantmäteriverket och som togs i bruk i början av år 2019. Nya husbolag som grundats i år finns redan i bostadsdatasystemet.

I bostadsdatasystemet samlas i början uppgifter om husbolag och aktielägenheter. Aktielägenheter kan förutom bostäder även vara exempelvis garage. När uppgifterna om aktielägenheterna har förts in i bostadsdatasystemet kan elektroniska ägar- och pantsättningsanteckningar göras för aktielägenheterna.

Mera information

Programchef Jorma Turunen, tfn 040 179 5335, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi
Inskrivningschef Kai Andersin, tfn 050 471 6330, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Information om överföring av husbolagets aktiebok och hur överföringen påverkar husbolagets verksamhet samt mer exakta tidtabeller finns på adressen aktielägenhetsregistret.fi.

Uusimmat uutiset ja blogit