Byt från pappersfaktura till e-faktura

Nu kan du beställa våra fakturor som e-faktura i stället för den traditionella pappersfakturan.

– För kunden är e-fakturan ett enkelt och felfritt sätt att betala räkningar oberoende av tid och plats. Dessutom är den fyra gånger klimatvänligare än pappersfakturan, berättar applikationsspecialist Anne Partanen, som arbetar med Lantmäteriverkets faktureringssystem.

För Lantmäteriverket är handläggningen av e-fakturor förmånligare än handläggningen av pappersfakturor. Man har uppskattat att besparingarna i handläggnings- och expeditionskostnader skulle vara ungefär en halv miljon euro på statsnivå, ifall minst 30 procent av de fakturor som staten skickar ut var e-fakturor före slutet av detta år.

När du beställer våra fakturor som e-faktura i stället för pappersfaktura får du fakturauppgifterna automatiskt till din nätbank. Om du så önskar får du ett meddelande om en ankommen faktura förutom till nätbanken även per e-post eller sms.

Mera information om hur du beställer e-fakturor får du på denna sida och från din bank.

Mera information

Applikationsspecialist Anne Partanen, 040 801 7665, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Uusimmat uutiset ja blogit