De första aktielägenhetsuppgifterna finns i e-tjänsten

I Lantmäteriverkets e-tjänst kan du i fortsättningen avgiftsfrit titta på basuppgifterna om din aktielägenhet (husbolagets FO-nummer, aktiegruppsbeteckning, aktienummer och antal aktier). För att aktielägenhetens uppgifter ska visas måste följande två omständigheter stämma: 

  • husbolaget har överfört upprätthållandet av aktieboken till Lantmäteriverket
  • efter överföringen av aktieboken har du hos Lantmäteriverket ansökt om registrering av äganderätten av din aktielägenhet

Bostadsaktiebolag som har grundats efter 1.1.2019 finns automatiskt i Lantmäteriverkets bostadsdatasystem, och dessa aktielägenheter har en elektronisk ägaranteckning.

Om din aktielägenhet saknar en elektronisk ägaranteckning och ditt husbolag redan har överfört aktieboken, kan du hos Lantmäteriverket ansöka om registrering av äganderätten och makulering av aktiebrevet i pappersform. Mera information.

Andra förbättringar

Under sommaren och den tidiga hösten har tjänstens layout ändrats för att förbättra tjänstens tillänglighet. Tjänsten har också förbättrats så att den lättare kan användas med tangentbord.

Dessutom har tjänstens tekniska utformning ändrats för att tjänsten ska starta snabbare.
 

Uusimmat uutiset ja blogit