Den nya myndighetens huvudkontor kommer att placeras i Seinäjoki

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä föreslår att huvudkontoret för den nya myndigheten som bildas av Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygdsverket och en del av Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster ska ligga i Seinäjoki. Myndigheten inleder verksamheten den 1 januari 2019.

Mer information

Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande 24.8.2017

Uusimmat uutiset ja blogit