Det blir lättare att sköta fastighetsärenden

Vår nya tjänst tillhandahåller fastighetsuppgifter på webben.

Iso valkoinen omakotitalo
Bild:
Julia Hautojärvi

I Lantmäteriverkets e-tjänst kan du nu köpa utdrag och intyg över vilken fastighet som helst.

Den nya tjänsten gör det smidigare att sköta fastighetsärenden. Tidigare har man endast kunnat köpa utdrag över sin egen fastighet på webben. Andra personer än fastighetsägaren själv har varit tvungna att kontakta Lantmäteriverkets kundservice för att få fastighetsuppgifter.

Via Lantmäteriverkets e-tjänst kan du få uppgifter om fastighetens areal, servitut och inteckningar som belastar den och ägarens namn och födelsedatum utan adressuppgifter. Du kan behöva dessa uppgifter exempelvis i samband med ett fastighetsköp.

– Du kan få ett officiellt utdrag eller intyg på webben precis när du behöver det, exempelvis på kvällen eller veckoslutet, säger direktör Antti Saarikoski.

– Via e-tjänsten är utdraget även billigare än när du beställer det från kundservicen. På detta sätt vill vi uppmuntra våra kunder att använda webbtjänster.

Tidsenliga uppgifter över alla fastigheter i Finland

Uppgifterna hämtas ur Lantmäteriverkets register som innehåller uppgifter om alla fastigheter i Finland.

Du kan hämta uppgifter genom att meddela fastighetsbeteckning, beteckning över outbrutet område eller en anläggningsbeteckning som gäller en arrenderätt. I sökresultaten visas basuppgifter om respektive sökobjekt och länkar för köp av utdrag.

Utdrag och intyg som kan köpas via e-tjänsten:

  • Lagfartsbevis
  • Gravationsbevis
  • Fastighetsregisterutdrag
  • Kartutdrag ur fastighetsregistret
  • Intyg över arrenderätt.

Bättre service för fastighetsägare

Den tjänst som nu öppnats är en del av Lantmäteriverkets e-tjänst för fastighetsägare. I tjänsten kan du även avgiftsfritt kontrollera uppgifter om din egen fastighet, söka lagfart och titta på pågående inskrivningsärenden, det vill säga lagfarter, inteckningar och inskrivningar av särskilda rättigheter.

Nya egenskaper kommer att läggas till i tjänsten under hösten. Målet är att tillhandahålla alla Lantmäteriverkets tjänster även på webben. Vid genomförandet av tjänsterna utnyttjar vi statens gemensamma lösningar för elektroniska tjänster, exempelvis suomi.fi-autentisering.

Du kan logga in i e-tjänsten via vår webbplats. Användningen av tjänsten förutsätter stark autentisering.

Mera information

Direktör Antti Saarikoski, 040 501 0151 eller

Informationstjänstspecialist Outi Peltola, 040 821 0721

Epost fornamn.efternamn@maanmittauslaitos.fi

Uusimmat uutiset ja blogit