Driftavbrott i behörighetshanteringen för webbtjänster 16.1. kl 14-15

Behörighetshanteringen kommer att vara ur bruk p.g.a. driftavbrott tisdag 16.1.2018 kl. 14:00-15:00.

Under driftavbrottet kan du inte modifiera användare i Fastighetsdatatjänsten och registerföringsapplikationen via självbetjäningsgränssnittet. Du kan varken stänga av koder, söka nya koder, ändra lösenord eller göra ändringar i användarrättigheter.

Fastighetsdatatjänsten och registerföringsapplikationen fungerar normalt.

Vi beklagar den olägenhet som avbrottet orsakar.

Webbtjänsternas kundstöd
Lantmäteriverket
Tfn 029 530 1119
verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi
www.lantmateriverket.fi

Uusimmat uutiset ja blogit