Driftavbrott i Fastighetsöverlåtelsetjänsten på grund av versionsupdatering 19.2.2020 kl. 17.00 - 20.2.2020 kl. 6.00

Uusimmat uutiset ja blogit