Driftavbrott möjliga i Fastighetsdatatjänsten 9.3 fr.o.m. kl. 17

Lantmäteriverket uppdaterar datakommunikationsanslutningar torsdagen 9.3 fr.o.m. kl. 17. Uppdateringen kan medföra ett kort avbrott för Fastighetsdatatjänstens användare.

Användarens session i Fastighetsdatatjänsten kan avbrytas och då måste användaren logga in i tjänsten på nytt.

Vi beklagar den olägenhet som avbrotten orsakar.

Uusimmat uutiset ja blogit