Driftavbrott och några ändringar i Fastighetsdatatjänsten 12.2.2018

Måndagen den 12 februari 2018 är hela tjänsten ur bruk fr.o.m. kl. 12.00 p.g.a. versionsbyte. Fastighetsdatatjänsten är i bruk igen på tisdag morgon den 13 februari fr.o.m. kl. 8.00.

Versionsbytet medför följande ändringar i tjänsten:

Vyn vid inloggning ändras

När du klickar på Fastighetsdatatjänstens inloggningslänk får du i fortsättningen se en ny sida. Sidan har fått en ny layout och texterna är på engelska. Sidan fungerar dock precis som tidigare: skriv användarkoden och lösenordet i fälten och klicka på knappen "Logon".

Näkymä Kiinteistötietopalveluun kirjautuessa

 

Råmärkets konstruktion visas på ett nytt sätt

I råmärkesförteckningen över ett skifte anges en uppgift om råmärkets konstruktion (exempelvis Rör, Enstena, Fyrkantig). Det har funnits ett fel i hur uppgiften visas. Om det är ett gammalt råmärke har uppgiften angetts som "Inte definierad", även om uppgiften om konstruktionens typ i flera fall skulle ha varit tillgänglig.

Detta fel har åtgärdats och efter uppdateringen anges denna uppgift rätt.

Uusimmat uutiset ja blogit