Driftavbrott samt ett par ändringar i Fastighetsdatatjänsten 13.2

Hela tjänsten är ur bruk fr.o.m. måndagen 13.2 kl. 12.00 på grund av versionsbyte. Fastighetsdatatjänsten är i bruk igen tisdag morgon 14.2 fr.o.m. kl. 8.00.

Versionsbytet medför ett par ändringar i utdragen ur Fastighetsdatatjänsten.

Ändringar i fastighetsregisterutdraget

I avsnittet ”Andelar i samfällda områden och särskilda förmåner” på en delägarfastighets utdrag visas gamla andelsanteckningar inte längre, och inte heller ”Ingen andel” -anteckningar, eftersom de tas bort från datainnehållet i fastighetsregistret.

På utdraget visas endast andelar med fastighetsbeteckning för det samfällda området eller den särskilda förmånen.

Ändringar i nyttjanderättsenheters utdrag

I avsnittet ”Basuppgifter” visas enskilda vägars kommunvisa beteckningar inte längre, eftersom de tas bort från datainnehållet i registret.

Exempel på rad som tas bort från avsnittet Basuppgifter:

Kommunvisa beteckningar: T219 Valkeala (909)

Uusimmat uutiset ja blogit