Drönarprojekt bereder mark för ny affärsverksamhet med Tekes-finansiering

Projektet DroneKnowledge fick en betydande Challenge Finland-finansiering av Tekes, med hjälp av vilken forskningen och affärsverksamheten som baserar sig på drönare, eller flygande robotar, förväntas göra stora framsteg.

Fjärranalys som utförs med hjälp av drönare eller obemannade flygfarkoster är en ny, radikal teknik för att producera exakta och effektiva geodata. Praktiska tillämpningsområden är bland annat precisionsgödsling eller identifiering av skadedjur inom jordbruket, mätning av vattenkvalitet, skogsinventeringar och mätningar av bebyggda miljöer. Mätningar kan utföras med kamera, laserskanner och spektralkamera.

Uppgifterna automatiskt i realtid

Projektet DroneKnowledge strävar efter att förbättra hela fjärranalysprocessen: utrustningen, applikationerna och bearbetningen av information. Forskarnas mål är att ta fram en automatisk process i realtid så att de resultat som drönarna samlar in skulle kunna användas redan när drönarna är i luften eller har landat.

– Uppgifterna från drönarna skulle kunna gå direkt till traktorn − även en självstyrande traktor utan förare, säger forskningschef Eija Honkavaara som leder projektet vid Lantmäteriverket.

En förmånligare spektralkamera håller på att tas fram

− I projektet tar vi fram en spektralkamera som ligger närmare priserna på konsumentprodukter, säger Heikki Saari, ledande forskare vid Teknologiska forskningscentralen VTT.

Det finns tillämpningsområden för små spektralkameror exempelvis inom granskning av vattenkvalitet, identifiering av trädarter och precisionsjordbruk.

− Med en spektralkamera kan vi till exempel optimera gödslingen eller bedöma den bästa tidpunkten för vallskörd, konstaterar Jere Kaivosoja, forskare vid Naturresursinstitutet.

Ett forskningsprojekt med starka band till företagsvärlden

DroneKnowledge är Lantmäteriverkets, Jyväskylä universitets, Naturresursinstitutets och Teknologiska forskningscentralen VTT:s gemensamma utvecklingsprojekt. I projektet deltar även drygt ett dussin företag som vill utnyttja forskningsresultaten i sin affärsverksamhet.

Målet är att låta företagen tillämpa de metoder som tagits fram i praktiken och att presentera drönarkunnandet inom inhemska forskningsinstitut och företag.

− Vi har en internationell workshop i Jyväskylä i oktober, där forskare och företag har möjlighet att visa upp sitt kunnande för den internationella toppen inom branschen, berättar docent Ilkka Pölönen från Jyväskylä universitet.

Mera information

Eija Honkavaara, Lantmäteriverket, 040 192 0835, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Ilkka Pölönen, Jyväskylä universitet, 040 024 8140, fornamn.efternamn@jyu.fi

Heikki Saari, Teknologiska forskningscentralen VTT, 040 589 1254, fornamn.efternamn@vtt.fi

Jere Kaivosoja, Naturresursinstitutet, 029 532 6199, fornamn.efternamn@luke.fi

Pressmeddelandet är gemensamt för Lantmäteriverket, Jyväskylä universitet, Teknologiska forskningscentralen VTT och Naturresursinstitutet.

 

Uusimmat uutiset ja blogit