Elektroniskt sjunde sinne förbättrar trafiksäkerheten

3D-punktmolnstekniken skapar för människor så att säga ett sjunde sinne som förmedlar tredimensionell information om omgivningen och förändringar i den.

Det blir mindre farligt att köra på landsvägar när det är mörkt och vid dåligt väder när fordonen med hjälp av sensorer börjar samla in information om omgivningen och förmedla den till varandra.

På landsvägarna slår sensortekniken igenom snabbt. De största biltillverkarna anser att bilarna senast år 2020 har sensorer som gör att de kan styra sig själva. De avbildar omgivningen med hjälp av laserskannrar och skapar med hjälp av dessa data tredimensionella helheter som kallas punkmoln. I framtiden kan bilar informera varandra om exempelvis snösörja eller hinder på vägen.

Tills vidare finns inga lösningar för att utnyttja data som bilarna samlat in för annat än det insamlande fordonets behov. Sådana automatiska metoder för identifiering av objekt och uppdatering av kartor utvecklas inom forskningsprojektet Pointcloud som leds av Geodatacentralen vid Lantmäteriverket.

Ytformationer blir synliga med 3D-punktmolnsteknik

Utöver bilar kan sensorer fästas på nästan vad som helst som rör på sig, exempelvis snöplogar, vägarbetsmaskiner eller flygande apparater. Dessa sensorer, som under de senaste åren snabbt har blivit både bättre och billigare, skapar så att säga ett sjunde sinne som ger oss allt mer exakta data om omgivningen.

– Med 3D-punktmolnsteknik görs alla ytformationer i omgivningen synliga. I dag kan man exempelvis mäta och kartlägga träd i skogen. Det underlättar planering och genomförande av skogsvård och möjliggör nya möjligheter för affärsverksamhet, säger Harri Kaartinen, forskningsprofessor inom laserskanningsmetrologi från Geodatacentralen vid Lantmäteriverket.

Öppna data ska ge snabbare produktutveckling

3D-punktmolnstekniken är till stor nytta, inte enbart inom trafik och skogsvård, utan också exempelvis inom stadsplanering. Med hjälp av virtuella modeller som är bekanta från datorspel, kan man digitalt bekanta sig med bostäder som håller på att byggas, grannskap och vyer.

– Tanken är att företag ska kunna använda vår forskning som en grund för att bygga affärsverksamheten på. Vi strävar efter att alla data som vi producerar ska vara öppna och att städer, företag och andra intresserade genast kan utnyttja dem, säger Kaartinen.

Han anser det vara viktigt att forskning som berör utnyttjande av 3D-punktmolnsteknik utförs i Finland med offentlig finansiering, eftersom forskningsresultaten är öppna, vilket gör det möjligt för exempelvis tillväxtföretag att idka affärsverksamhet.

Projektet Pointcloud finansieras av Rådet för strategisk forskning vid Finlands Akademi och i projektet deltar forskare från Geodatacentralen vid Lantmäteriverket, Aalto-universitetet samt från Åbo universitet och Uleåborgs universitet. 

Ytterligare information:

Forskningsprofessor Harri Kaartinen, 040 192 0836, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Foton:

Foto 1: Genom ett 3D-punktmoln kan en bil se sin omgivning i detalj. (foto: Antero Kukko)
Foto 2: Så här ser skogsmaskinens omgivning ut som ett laserskannat punktmoln. Till bilden har visualiserats maskinens bom. (foto: Heikki Hyyti)
Foto 3: Stadsbors och företags uppdateringar i sociala medier syns i den virtuella versionen av Uleåborg. (foto: Uleåborgs universitet)

 

Uusimmat uutiset ja blogit