En ny version av tjänstens användargränssnitt (https://www.kiinteistoasiat.fi/?locale=sv) har publicerats 9.12.2020.

I den nya versionen har följande vyer förnyats så att de följer EU:s tillgänglighetsdirektiv.

  • förstasidan  
  • förstasidan för en inloggad användare  
  • att göra en överlåtelse   
  • betalning
  • underskrift 

I samband med förnyelsen har det blivit möjligt att använda tjänsten med mobil när det gäller de ovan nämnda funktionerna.

Dessutom har man till tjänsten lagt till på sidan om att göra en överlåtelse en meny med överlåtelsens olika stadier. Till högra kanten har informativa anvisningstexter lagts till.

Arbetet med att förnya användargränssnittet fortsätter med delarna om ansökning av inteckning och överföring av elektroniskt pantbrev, komplettering och fullmakter.

Uusimmat uutiset ja blogit