Hoppa till huvudinnehåll

Endast fem procent av husbolagen har övergått till bostadsdatasystemet – tidsgränsen redan nästa år

Husbolag som är bildade före 2019 ska föra över aktieboken till det elektroniska bostadsdatasystemet före utgången av 2023. Ändå har bara drygt 5 procent övergått till systemet, det betyder något mer än 5 000 husbolag. Om husbolaget inte har en professionell disponent lönar det sig att göra överföringen redan nu. På så sätt undviker husbolaget extra avgifter och får stöd från Lantmäteriverket i samband med överföringen.

Ett gammalt radhus med gröna buskar och en väg framför.
Bild:
Lantmäteriverket

Husbolagen uppmuntras att övergå till bostadsdatasystemet på ett kontrollerat sätt och i god tid. Även Fastighetsförbundet och Disponentförbundet rekommenderar att små husbolag övergår snabbt till bostadsdatasystemet.

– Särskilt för små husbolag som inte har någon yrkesmässig fastighetsförvaltning lönar det sig att överföra aktieboken redan nu. För radhus och andra husbolag som själv tar hand om sin disponentfunktion, lönar det sig inte att fördröja överföringen. Det finns råd och hjälp att genomföra överföringen inom Lantmäteriverkets kundtjänst bättre nu än i sista minuten, konstaterar Fastighetsförbundets kontaktchef Timo Tossavainen.

– Många stora disponentbyråar förbereder överföringen och har fastställt en tidsplan. Husbolagen som har en professionell disponent kan därför i lugn och ro vänta på disponentens information om överföringen, tillägger Ira Tenhunen, utvecklingschef för Fastighetsförbundet.

Om ett husbolag har en professionell disponent, överför disponenten aktieböckerna till bostadsdatasystemet.  Före överföringen ska husbolagen kontrollera att deras aktieböcker är uppdaterade. 

Övergången till bostadsdatasystemet sker i två steg

  1. Först kontrollerar husbolaget eller disponenten att aktieboken är aktuell. Sedan överför husbolaget eller disponenten aktieboken till bostadsdatasystemet och informerar delägarna om händelsen. Aktieboken innehåller uppgifter om bolagets aktier och deras ägare.
  1. Efter överföringen har aktieägarna tio år på sig att ansöka om elektronisk registrering av sitt ägande hos Lantmäteriverket. I samband med registreringen avför Lantmäteriverket det fysiska aktiebrevet. Uppgiften om ägandet visas i fortsättningen som en registeranteckning i bostadsdatasystemet. Som stöd i registreringen kan användas Lantmäteriverkets guide.

Den som äger bostaden har i allmänhet inte bråttom med den elektroniska registreringen av sitt ägande. Undantag är bostadsköp, då den nya ägaren måste registrera sitt ägande inom två månader från bostadsköpet.

Det finns hjälp för överföringen 

Aktieböckerna överförs till bostadsdatasystemet med hjälp av Lantmäteriverkets överföringstjänst. Små husbolag har haft tillgång till tjänsten fr.o.m. år 2020 och tjänsten har varit tillgänglig fr.o.m. början av år 2022 också på svenska.

Anvisningar om överföringen och användningen av överföringstjänsten finns på adressen bostadsdatasystemet.fi. Husbolag kan också få hjälp av Lantmäteriverkets stöd för överföring av aktiebok. Dessutom ordnar vi stödkliniker på olika håll i landet, vid vilka experter svarar på frågor om överföringen.

Tilläggsuppgifter

Direktör Janne Murtoniemi, 040 710 8862, janne.murtoniemi@maanmittauslaitos.fi

Kontaktchef Timo Tossavainen, 050 320 9464, timo.tossavainen@kiinteistoliitto.fi

Utvecklingschef Ira Tenhunen, 040 578 5640, ira.tenhunen@isannointiliitto.fi

Information till medierna
Bostadsdatasystemet
Aktielägenheter

Nyheter och artiklar