Fakturor från Lantmäteriverket skickas till Suomi.fi-meddelanden

Från och med 21.9.2020 skickar Lantmäteriverket enligt statens nya förmedlingsavtal om fakturor automatiskt fakturor till tjänsten Suomi.fi-meddelanden till de kunder som har aktiverat tjänsten, men som inte beställt e-faktura.

Då du aktiverar Suomi.fi-meddelanden ger du ett allmänt samtycke till att myndigheter kan leverera meddelanden till dig på elektronisk väg. Om du har aktiverat tjänsten får du inte längre någon separat pappersfaktura från Lantmäteriverket till din hemadress.

Om du inte vill ta emot fakturor från Lantmäteriverket i Suomi.fi-meddelanden kan du beställa e-faktura i din nätbank.

  • Se till att du har ingått ett avtal om mottagning av e-fakturor med din bank.
  • I nätbanken finns en förteckning över de fakturautställare som kan skicka e-fakturor.
  • Leta fram Lantmäteriverket i förteckningen och ange den identifieringsuppgift som begärs, dvs. personbeteckning.

Mer information

Mer information om Suomi.fi-meddelanden och aktivering av tjänsten finns på Suomi.fi.

Uusimmat uutiset ja blogit