Fastighetshandeln blev klart livligare i fjol

År 2017 gjordes sammanlagt 62 700 fastighetsköp.

– Detta är 5 procent mer än år 2016, alltså i fjol ändrades läget klart efter en nedgång som varat hela årtiondet, berättar registerchef Taisto Toppinen som ansvarar för köpeskillingsregistret över fastigheter.

Uppgifterna framgår av Lantmäteriverkets webbtjänst Statistik över fastighetsköp, i vilken uppgifterna uppdateras månatligen. I tjänsten kan du studera köpeskillingsstatistiken i form av tabeller enligt köpets tidpunkt, läge och syfte.

Småhusprisernas stegring stannade av i många städer

De dyraste egnahemshusen i Finland finns i Esbo, där medianpriset vid fastighetsköp i fjol var 475 000 euro. Jämfört med året innan höjdes priserna med 1 procent.

I fjol kostade ett egnahemshus i genomsnitt 376 000 € (-7 %) i Helsingfors, 315 000 € (-2 %) i Vanda, 268 000 € (-0 %) i Tammerfors, 235 000 € (+0 %) i Åbo, 185 000 € (+3 %) i Uleåborg och 169 000 € (-3 %) i Kuopio.

I Lantmäteriverkets köpeskillingsstatistik ingår endast fastigheter, inte bostadsaktier eller småhus på arrendetomter.

Priserna på stugor med egen strand fortsatte att sjunka

– Medianpriset på stugor med egen strand har under detta årtionde sjunkit från 110 000 euro till 93 000 euro på planlagda områden, säger Toppinen.

De högsta priserna fanns i Nyland, där medianpriset på en strandstuga på planområde var 173 000 euro. Detta är en sänkning på 4 procent jämfört med året innan. Utvecklingen gick i samma riktning även i Egentliga Finland, där medianpriset på en sommarstuga var 140 000 euro, vilket är 10 procent lägre än året innan.

Trots prisutvecklingen har antalet köp varit ganska jämnt, cirka 3 000 köp per år i hela Finland.

Variation i åkerpriserna

Antalet köp av åkermark som omfattar över 2 hektar har hållit sig på samma nivå under de tre senaste åren, cirka 580 köp per år. I östra och norra Finland har åkerpriserna varit lägre än i västra och södra Finland. Medianpriset i hela landet sjönk tydligt år 2017. Den huvudsakliga förklaringen till detta är att en större andel av köpen gjordes i norra och östra Finland.

År 2017 var medianpriset i hela landet 8 300 euro per hektar. Detta är en sänkning på nästan 10 procent jämfört med 2016. De dyraste åkrarna fanns i landskapen Egentliga Finland och Österbotten, där medianpriset var 12 200 euro per hektar.

Livligare skogshandel i söder

Sammanlagt gjordes 3 700 köp av skogslägenheter år 2017, vilket är 5 procent mer än år 2016. Medianpriset var 2 750 euro per hektar. Medianpriset steg med 9 procent jämfört med år 2016.

– En del av denna förändring är en följd av högre priser, men en del förklaras av att antalet köp steg i sydliga och centrala Finland medan antalet köp sjönk i landskapen Kajana och Norra Österbotten, konstaterar ledande expert Esa Ärölä som analyserat åker- och skogsköpen.

Skogsmarken var dyrast i Päijänne-Tavastland och Egentliga Finland, i genomsnitt 4 700 euro per hektar och billigast i Lappland, 920 euro per hektar.

Ryssarna köper få fastigheter

I fjol köptes endast 133 fastigheter av ryssar. År 2008 gjordes det största antalet köp av ryssar, 907 fastigheter, men efter detta har antalet sjunkit stadigt. Däremot stiger antalet köp som görs av ester stadigt.

Alla priser i texten är medianpriser.

Mera information

Statistikuppgifter om fastighetsköp
Registerchef Taisto Toppinen, 0400 175 387
Ledande expert Esa Ärölä, 040 180 1301

Frågor om enstaka fastighetsköp
Lantmäteriverkets kundservice tfn 029 530 1120 mån–fre kl. 9–16.15.

E-postadresserna har formatet fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Uusimmat uutiset ja blogit